Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa

Hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat koronavirustilanteen takia poikkeusolot. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat voimassa myös poikkeusoloissa. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien ja tuottajien on noudatettava lainsäädännön vaatimuksia myös poikkeusoloissa. Mahdolliset poikkeukset lakisääteisistä velvoitteista vahvistetaan asetuksilla.

Kuntien oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista vahvistettiin 17.3.2020 valtioneuvoston asetuksella, joka on voimassa 18.3.–13.4.2020. Asetus ei anna mahdollisuuksia poiketa muista lakisääteisistä vaatimuksista.

Valvontaviranomaiset odottavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien ja tuottajien omavalvonnan toimivan niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Kaikki päätökset on tehtävä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kiireelliset palvelut turvataan. Toiminta ja tehdyt päätökset on myös dokumentoitava.

Valvontaviranomaiset tukevat ja varmistavat toimijoiden omavalvontaa. Poikkeusoloissa viranomaiset keskittyvät valvomaan kokonaistilanteen kannalta olennaisia asioita.

Lue lisää:

Kunnalla on oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista koronavirustilanteen takia (STM:n tiedote 17.3.2020)

 

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

 

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Kristiina Poikajärvi, johtaja, Lapin aluehallintovirasto
puh. 0295 017 375

Hanna Toiviainen, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 017 680

Ulla Ahonen, johtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 888

Leena Laajala, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 549

Marko Peltonen, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 184

Jani Soini, johtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 115

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Päivitetty