Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Arvotaidekauppiaiden on hakeuduttava rahanpesun valvontarekisteriin joulukuusta alkaen

Rahanpesun valvontaa tehostetaan lisäämällä taidetta myyvät, ostavat ja välittävät yritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat aluehallintoviraston valvottaviksi 1.12.2019 alkaen.

Rahanpesulain muutoksen myötä arvokasta taidetta myyvien ja välittävien taidekauppiaiden pitää noudattaa lain velvoitteita aina kun liiketoimet ylittävät 10 000 euroa yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina. Aiemmin taidekauppiaat kuuluivat lain soveltamisalaan silloin, kun ne vastaanottivat vähintään 10 000 euroa käteisenä.

Lakimuutoksen kohteena olevia taidekauppiaita voivat olla liike- tai ammattitoimintana taiteen myyntiä, ostamista ja välittämistä harjoittavat taidegalleriat, toiminimellä taidetta myyvät henkilöt sekä myös taidetta myyvät, ostavat tai välittävät antiikkiliikkeet ja huutokauppakamarit. Velvoitteet koskevat myös vapaasataman kautta taidetta myyviä, välittäviä ja säilyttäviä tahoja. Vapaasatama on rajattu sataman osa, jonka kautta kulkevilla tavaroilla on erillinen tullikohtelu.

Laki tuo yrityksille monia velvoitteita

Taidekauppiaiden on noudatettava 10 000 euroa ylittävien maksusuoritusten osalta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta. Tämä tarkoittaa yritykselle esimerkiksi velvollisuutta

  • tuntea ja tunnistaa asiakas  
  • seurata asiakkaan toimintaa asiakassuhteen aikana
  • arvioida ja tunnistaa omaan toimintaan kohdistuvat rahanpesuriskit ja
  • laatia niiden pohjalta riskiarvio ja toimintaohjeet riskitilanteiden välttämiseksi
  • selvittää asiakkaan tosiasialliset edunsaajat
  • kouluttaa henkilöstönsä
  • ilmoittaa matalalla kynnyksellä epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle
  • hakea rekisteröitymistä aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteriin.

Rekisteröitymisvelvollisuuden ja muiden rahanpesulain velvoitteiden laiminlyöminen on laissa sanktioitu.

Rekisteröintivelvollisuus aluehallintoviraston ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin alkaa 1.12.2019. Siirtymäaikaa on kaksi viikkoa, eli rekisteröintiä tulee hakea viimeistään 14.12.2019 mennessä. Rekisteriin hakeudutaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.

Rahanpesun valvontarekisteriin rekisteröityminen tehostaa aluehallintoviraston valvontatyötä. Se myös sujuvoittaa aluehallintoviraston ja sen valvomien ilmoitusvelvollisten välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain noudattamista. Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Taideliikkeitä koskeva lakimuutos perustuu EU:n viidennen rahanpesudirektiivin kansalliseen toimeenpanoon.

Lisätietoa:


Päivitetty