Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Anniskelu kesätapahtumassa – hae alkoholin anniskelulupa ajoissa

Tulevan kesän tapahtumia koskevat anniskelulupahakemukset on syytä lähettää aluehallintovirastoon ajoissa. Keväällä ja alkukesästä lupahakemuksia tulee käsiteltäväksi huomattavasti enemmän kuin muina vuodenaikoina.

Normaalisti lupahakemuksen käsittely vie muutaman viikon, mutta ruuhka-aikoina käsittelyajat pitenevät.
Hakemus liitteineen kannattaa tehdä huolella ohjeiden mukaisesti. Huolellisesti laadittu hakemus tarvittavine liitteineen sujuvoittaa asian käsittelyä. Liitteistä ei tule unohtaa huolellisesti laadittua anniskelun omavalvontasuunnitemaa, joka on luvan myöntämisen edellytys. 

Hakemuslomakkeet löytyvät aluehallintoviraston lomakkeet-sivulta. Anniskelulupaa haetaan lomakkeella Hakemus alkoholijuomien anniskeluun ja omavalvontasuunnitelma tehdään lomakkeella Alkoholin anniskelun omavalvontasuunnitelma.

Uudistunut alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018. Uudistuksen myötä yhteiset anniskelualueet ovat mahdollisia, kun yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta. Yhteiselle anniskelualueelle tulee hakea lupa aluehallintovirastosta.

Kun anniskelualue on ulkona, tulee klo 1.30 jälkeen tapahtuvaa anniskelua varten hakea lupa aluehallintovirastosta. Sisätiloissa anniskelua saa jatkaa 01.30 jälkeen, kun luvanhaltijan ilmoitus anniskeluajan jatkamisesta on saapunut aluehallintovirastoon vähintään kolme viikkoa ennen tilaisuutta/tapahtumaa. Yhteisellä anniskelualueella anniskelua ei kuitenkaan voi jatkaa klo 1.30 jälkeen. 

Alkoholilain kokonaisuudistuksesta tehdyillä  videoilla kerrotaan uudistuksen ydinkohdat. Tietoa anniskeluluvista löytyy myös aluehallintoviraston verkkosivuilta. Kokonaisuudessaan alkoholilaki on luettavissa Finlexissä.

Aluehallintovirastot myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat alueillaan sijaitseviin anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin. Virastot valvovat myös mm. alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä mainontaa koskevien säännösten noudattamista.


Lisätietoja:
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa):
Ilkka Ripatti, ylitarkastaja, p. 0295 016 195

Itä-Suomen aluehallintovirasto (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala):
Jarmo Ruusu, ylitarkastaja, ryhmävastaava, p. 0295 016 938

Lapin aluehallintovirasto:
Tarja Strömdahl, ylitarkastaja, p. 0295 017 369

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Varsinais-Suomi ja Satakunta):
Heikki Mäki, alkoholiylitarkastaja, p. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa):
Markku Paavilainen, ylitarkastaja, p. 0295 018 792
Johanna Holmäng-Jaskari, ylitarkastaja, p. 0295 018 809
Kari Lehtonen, ylitarkastaja p.  0295 018 794

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa):
Ari Kilponen, alkoholiylitarkastaja, p. 0295 017 571
Sari Koski, alkoholiylitarkastaja, p. 0295 017 569


Päivitetty