Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Ammatillisissa oppilaitoksissa oppilashuoltopalvelut heikentyneet vaikka tarvetta palveluille olisi

Etelä-Suomi

Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta esiintyy noin 12 %:lla nuorista. Ahdistuneisuus on tytöillä lähes kolme kertaa yleisempää kuin pojilla. Eroa tyttöjen ja poikien välillä esiintyy kaikilla koulutusasteilla. Nuorten mielenterveyden tila Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vastaa maan keskimääräistä tilannetta. Ahdistuneisuusoireista kärsivät nuoret käyttivät keskimääräistä enemmän opiskeluhuoltopalveluja kuten muuallakin Suomessa.

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut oli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan peruspalveluiden arviointikohde vuonna 2015. Ahdistuneisuusoireet ovat yleisimpiä nuorten mielenterveyttä heijastavia emotionaalisia oireita, joten mielenterveyttä arvioitiin ahdistusoireiden näkökulmasta.

Opiskeluhuoltopalvelujen järjestämistä ja saatavuutta arvioitiin sekä perusasteella että toisen asteen oppilaitoksissa. Palvelujen saatavuuden arviointiaineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä ja terveydenedistämisaktiivisuusmittarin (TEAviisari) tuloksia vuodelta 2015.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut myönteinen vaikutus erityisesti peruskoulujen koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen saatavuuteen. Niiden kattavuus on asteittain parantunut peruskouluissa ja lukioissa vuodesta 2007 alkaen. Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta opiskeluhuoltopalveluja on tarjolla edelleen liian vähän.

Ammatillisissa oppilaitoksissa lääkäri- ja kuraattoripalvelut ovat heikentyneet ja psykologipalvelut ovat pysyneet ennallaan. On huolestuttavaa, että ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut ovat heikentyneet, sillä näiden oppilaitosten opiskelijoilla tiedetään olevan keskimääräistä enemmän terveys- ja hyvinvointiongelmia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut kuntien tarjoamia peruspalveluita. Tämän vuotisen arvioinnin teemana oli lasten ja nuorten saamat palvelut.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen alueellisesta tilasta vuonna 2015 löytyvät verkko-osoitteesta patio.fi. Uusi aineistojen luokittelutoiminto mahdollistaa entistä tehokkaamman tavan hyödyntää arvioinnin tuloksia. Uudella tavalla tuotetun arvioinnin avulla on myös helpompi vertailla valtakunnallisen ja alueellisten arviointien tuloksia.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi suoritettavalla arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset valmistuivat jo huhtikuussa.

Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman, p. 0295 016 109
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, p. 0295 016 542
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty