Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Aluehallintovirastot SuomiAreenan kansalaistorilla - tule tapaamaan asiantuntijoitamme

Aluehallintovirastot ovat mukana Porissa, SuomiAreenan kansalaistorilla koko viikon 16.-20.7.2018. Telttapaikallamme #6 tapaat eri alojen asiantuntijoitamme, jotka vastaavat erityisesti seuraavista asiakokonaisuuksista:

Maanantaina 16.7.2018

Opetukseen, nuorisoon, liikuntaan ja kirjastoihin liittyvät valtionavustukset, kirjastojen toiminta, koulukuljetukset, koulujen ja oppilaitosten turvallisuus, opettajien täydennyskoulutus, sivistystoimen kantelut ja oikaisuvaatimukset, varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta.

Rahanpesulain valvonta, kiinteistövälitysliikkeiden rekisteröinti, energiatodistukset ja kilpailun valvonta.

Lastensuojelun valvonta, luvat ja kantelut, lasten huolto- ja tapaamisasiat, perheasioiden sovitteluluvat, sosiaalihuollon palvelualan valvonta, sosiaalihuollon lupa- ja ilmoitusasiat, sosiaalipäivystys ja vammaispalvelut.

Teollisuuden työsuojeluvalvonta, kemikaaleihin liittyvä työsuojelu, rakentamisen työturvallisuus ja -suojelu, henkilösuojainten markkinavalvonta

Tiistaina 17.7.2018

Sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt, varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta, esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset, koulujen ja oppilaitosten turvallisuusasiat, opetushenkilöstön täydennyskoulutus, lukio- ja toisen asteen koulutus, kansainväliset koulut ja koulujärjestelmät, monikielisyys, suvaitsevaisuus ja kotouttaminen sekä ruotsinkielisen opetustoimen asiat

Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta, terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta, terveyspolitiikka, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut

Lastensuojelun valvonta, luvat ja kantelut, lasten huolto- ja tapaamisasiat, perheasioiden sovitteluluvat, sosiaalipäivystys, sosiaalihuollon lupa- ja ilmoitusasiat, vammaispalvelut, sosiaalihuollon palvelualan valvonta

Eläinlääkintä, eläinsuojelu, eläinten tautivastustus, eläinten tuonti ja vienti

Teollisuuden työsuojeluvalvonta, kemikaaleihin liittyvä työsuojelu, rakentamisen työturvallisuus ja -suojelu sekä henkilösuojainten markkinavalvonta

Keskiviikkona 18.7.2018

Peruspalveluiden saatavuuden arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, sivistystoimen turvallisuusasiat, opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen, sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja  oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt, varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta, lukio- ja toisen asteen koulutus, kansainväliset koulut ja koulujärjestelmät, monikielisyys, suvaitsevaisuus ja kotouttaminen, oppilaiden oikeusturva, ruotsinkielisen opetustoimen asiat, kirjastot ja tiedolla johtaminen

Pelastustoimi ja varautuminen, onnettomuuksien ehkäisy, palokuntien toiminta, kokonaisturvallisuus, varautuminen normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, alueellinen yhteinen varautuminen ja valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset

Sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta, terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ympäristöluvat jätteenkäsittelylle, eläinsuojille ja ampumaradoille sekä meluntorjunta

Maatalouden ja teollisuuden työsuojeluvalvonta, kemikaaleihin liittyvä työsuojelu, ulkomaalaiset työntekijät, koneturvallisuus, markkinavalvonta

Torstaina 19.7.2018

Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, sivistystoimen turvallisuusasiat, opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen, varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta, perus- ja toisen asteen koulutus, kirjastot ja liikunta sekä päiväkotien ja oppilaitosten turvallisuusasiat

Pelastustoimi ja varautuminen, onnettomuuksien ehkäisy, palokuntien toiminta, kokonaisturvallisuus, varautuminen normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, alueellinen yhteinen varautuminen ja valmiussuunnittelu, valmiusharjoitukset

Alkoholihallinnon lakiasiat, alkoholiluvat ja valvonta

Vesitalousluvat, turvetuotannon ympäristöluvat, kalankasvatusluvat

Maatalouden ja teollisuuden työsuojeluvalvonta, ulkomaalaiset työntekijät, koneturvallisuus, rakentamisen työturvallisuus ja -suojelu, henkilönsuojainten markkinavalvonnan asiat

Perjantaina 20.7.2018

Työsuojelun päivä, erityisesti maatalouden ja teollisuuden työsuojeluvalvonta, ulkomaalaiset työntekijät, koneturvallisuus, rakentamisen työturvallisuus ja -suojelu, henkilönsuojainten markkinavalvonnan asiat

Lisätiedot:
Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, p. 0295 016 404, etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty