Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston rahanpesun ilmoituskanava otetaan käyttöön 2.11.2020

Uuden kanavan kautta voi ilmoittaa epäillystä rikkomuksesta, joka liittyy elinkeinonharjoittajien rahanpesulain velvoitteisiin. Ilmoituksen voi jättää nimettömänä. Rahanpesulain mukaan aluehallintovirastolla täytyy olla järjestelmä, jonka kautta se voi vastaanottaa ilmoituksia.

Aluehallintovirasto on yksi rahanpesulain noudattamista valvovista viranomaisista. Muita valvojia ovat mm. Finanssivalvonta, Poliisihallituksen arpajaishallinto sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Näillä organisaatiolla on omia ilmoituskanaviaan finanssialan toimijoita, rahapeliyhteisöä sekä tilintarkastajia koskien.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen rahanpesulain epäillystä rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi työntekijä tai kuka tahansa muukin henkilö, jolla on tietoa tapahtuneesta tai meneillään olevasta rahanpesulain rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Ilmoituksen aluehallintovirastolle voi tehdä niiden organisaatioiden toiminnasta, joita aluehallintovirasto valvoo.

Ilmoituskanavan kautta annettu vihje ei välttämättä johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa. Ilmoitus voi johtaa toimenpiteisiin aluehallintoviraston selvityksen perusteella.

Aluehallintovirasto ei myöskään tiedota ilmoittajalle asian etenemisestä.

​Millaisista epäilyistä tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon?

Ilmoituksen epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta voi tehdä esimerkiksi silloin, kun aluehallintoviraston valvoma toimija

 • ei ole tehnyt riskiarviota
 • ei ole tunnistanut asiakasta tai todentanut henkilöllisyyttä
 • ei ole ilmoittanut epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle
 • on jatkanut epäilyttäviä liiketoimia keskeytyksettä eikä kieltäydy niistä.

Mitä tietoja ilmoituksen tulisi sisältää?

Aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • yrityksen tai organisaation nimi, jota ilmoitus koskee
 • yrityksen toimiala
 • toimipaikka, jossa epäilty rahanpesulain vastainen menettely tapahtui
 • aika, jolloin rahanpesulain vastainen menettely tapahtui, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa
 • kuvaus siitä, millä tavalla rahanpesulakia epäillään rikotun
 • ilmoituksen tekijän rooli ilmoituksen kohteena olevassa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksen työntekijä, asiakas tai muu taho
 • ilmoituksen tekijän yhteystiedot, jos henkilö haluaa jättää ne mahdollista yhteydenottoa varten.

Aluehallintoviraston vastaanottamat ilmoitukset ovat salassa pidettävää tietoa. Niitä ei esimerkiksi luovuteta elinkeinonharjoittajalle, jota ilmoitus koskee.

Liikesalaisuudeksi luokiteltavaa tietoa saa antaa viranomaiselle silloin, kun sen avulla voidaan paljastaa laitonta toimintaa tai väärinkäytöksiä.

Jos elinkeinonharjoittaja havaitsee oman asiakkaansa liiketoimissa epäilyttäviä seikkoja, tulee niistä ilmoittaa keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Aluehallintoviraston ilmoituskanava. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä kirjautumista palveluun.

Luettelo aluehallintoviraston valvomista toimialoista, joiden toiminnasta voi tehdä ilmoituskanavan kautta ilmoituksen, löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Aluehallintoviraston tehtävään kuuluvaa rahanpesulain valvontaa hoitaa koko Suomen alueella Etelä-Suomen aluehallintovirasto.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Marian Jecu, p. 0295 016 632
etunimi.sukunimi@avi.fi
aluehallintovirasto


Päivitetty