Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille on julkaistu

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille sisältää tietoa mm. ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Ravintolat ovat 1.6. alkaen voineet tietyin rajoituksin tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkailleen sisätiloissa ja terasseilla. Aluehallintoviraston 3.6.2020 julkaisema ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta antaa toimijoille tarkemmat tiedot siitä, mitä heiltä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella odotetaan. Ohje on tarkoitettu ravintoloitsijoiden, henkilökunnan ja viranomaisten käytettäväksi.

Ravintoloiden suunnitelman oltava asiakkaiden saatavilla

Ravintoloiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne noudattavat aluehallintoviraston antamaa ohjetta estää koronaviruksen leviäminen. Ohjeessa on tarkemmat tiedot tätä varten sekä suunnitelman mallipohja.

Tartuntatautilain pykälän 58 a mukaisesti suunnitelmassa on oltava mm. kuvaus niistä toimintatavoista, jotka ravintolassa on päätetty toteuttaa, sekä merkintä suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä. Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravintolaan.

Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa ravintolan antamia ohjeita

Asiakkaat eivät saa tulla ravintolaan, jos heillä on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sopivia oireita, kuten yskää tai kuumetta. Aluehallintoviraston ohjeessa on tarkempi kuvaus asiakkaiden ohjeistuksesta.

Jos asiakas ei noudata ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas tiloista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla (308/2006 5 §).

Ravintoloiden omavalvonta on keskeistä, aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo

Keskeinen rooli ravintoloiden toiminnan valvonnassa on ravintoloiden omavalvonnalla, jonka tueksi aluehallintoviraston 3.6. julkaistu ohje on tehty. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Jos ravintoloitsija ei noudata laatimaansa suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei ole lain mukaisesti saatavilla, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin asiakkaiden ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin.

Tartuntatautilakia on muutettu, jotta ravintolat voidaan avata turvallisesti

Eduskunnan päätöksen mukaisesti tartuntatautilakia (1227/2016) on muutettu lisäämällä siihen väliaikaisesti pykälä 58 a (ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi) ja pykälä 58 b (ravitsemisliikkeiden valvonnasta ja rajoitusten edellytysten seurannasta). Laki on voimassa 1.6.-31.10.2020 välisen ajan. Hallituksen asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on voimassa 1.6.2020–31.7.2020. Lain ja asetuksen tavoitteena on ollut säätää sellaisia rajoituksia, joilla ravintoloiden toimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä.

Lisätietoa:

Usein kysytyt kysymykset: ravintoloiden toimintaa koskevat rajoitukset 1.6.2020 alkaen

Ravintoloiden toimintaa koskevat kysymykset:
koronainfo@avi.fi
p. 0295 016 666 (ma–pe klo 8–11 ja 12–16)


Päivitetty