Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Aluehallintovirastolta avustusta nuorisotyön kehittämiseen

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 140 000 euroa nuorisoalan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen sekä nuorisoalan kansainväliseen toimintaan.

Määrärahalla tuetaan nuorisotyön hankkeita, jotka edistävät nuorisolain ja hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteita. Näitä ovat hankkeet, joissa kehitetään ja lisätään lasten ja nuorten osallisuutta sekä tasavertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksiin, viranomaisyhteistyötä sekä alueellista nuorisotyötä yhteiskunnallisesti relevantilla tavalla. Kansainväliseen toimintaan suunnatuilla avustuksilla edistetään nuorisoalan kansainvälistä toimintaa paikallistasolla ja avustetaan nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi avustusta kahdeksalle hankkeelle:

Nuorisoalan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

Folkhälsan Utbildning Ab / Resurscentret Föregångarna                                                      7 500 €
Muuramen kunta                                                                                                                  10 000 €
Nuorisokeskus Marttinen                                                                                                      20 000 €
Nuorisokeskus Piispala                                                                                                        20 000 €
Nuorisokeskus Villa Elba                                                                                                      20 000 €
Nuorten Keski-Suomi ry                                                                                                       35 000 €
Silta-Valmennusyhdistys ry                                                                                                   7 500 €
SPR Länsi-Suomen piiri ry                                                                                                   20 000 €

Lisätietoja:

Simo Luukkainen
ylitarkastaja
p. 0295 018 824
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty