Tiedotteet 2017

Aluehallintovirastojen nuorisotoimessa ja liikuntatoimessa jatkuu chat-palvelun kokeilu

Tämän syksyn nuorisotoimen ja liikuntatoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Chatissa asiakkaita palvellaan arkipäivisin 24.–30.11. ja 11.–15.12. sekä 18.–22.12. ja 27.-31.12. klo 13–16.

Valtionavustuksiin liittyviä kysymyksiä voi esittää liittyen:

  • nuorten työpajatoiminta 24.–30.11.
  • nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuoristotyö 11.–15.12.
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 11.–15.12.
  • liikuntapaikkarakentaminen 18.–22.12. ja 27.–31.12.
  • maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla 24.–30.11.
  • liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset 24.–30.11.

Chattiin pääsee AVIen nettisivuilta kohdasta Asioi verkossa (http://www.avi.fi/web/avi/asioi-verkossa).

AVIt ovat ottaneet tänä syksynä käyttöön sähköisen avustusten hakujärjestelmän (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) ja chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa.

Chatin käyttöä kokeiltiin ensimmäisen kerran lokakuussa valtionavustusten hakemisessa.

Chatissa asiakas asioi lähtökohtaisesti anonyymisti, mutta halutessaan hän voi kertoa yhteystietonsa ja saada mahdollisia tarkennuksia esittämiinsä kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse.

Aluehallintovirastot myöntävät opetus- ja kulttuuritoimen alalla vuosittain monenlaisia avustuksia toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi. Avustuksia on tähän asti haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Tänä syksynä AVIt siirtyvät sähköisten lomakkeiden käyttöön. Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Uudessa hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Lisätietoja:
Antti Seppänen
ylitarkastaja
etunimi.sukunimi@avi.fi
p. 0295 016 354


Päivitetty

Oikopolut