Tiedotteet 2017

Aluehallintovirastojen määräajat itsenäisyyspäivän kunniamerkeille

Aluehallintovirastot pyytävät ehdotuksia vuoden 2017 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Ehdotukset koskevat maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloja. Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin, ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotusten tulee perustua ritarikuntien sääntöjen mukaisiin merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin, jotka tulee perustella ehdotuksissa hyvin. Ensisijaisena lähtökohtana merkin saannille on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.  

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle esim. kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Ehdotettaessa kunniamerkkejä kunnallisille luottamushenkilöille on ehdotettavasta henkilöstä ilmoitettava myös hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä muutkin kuin pelkästään luottamustoimen hoitamiseen liittyvät ansiot.

Kriteereitä ylemmän kunniamerkin saamiselle on, että edellisestä kunniamerkin antamisesta tai arvonimen myöntämisestä on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Tällöin on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset pyydetään toimittamaan pääsääntöisesti viimeistään 15.5.2017 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu. Poikkeavat määräajat ehdotuksille on ilmoitettu viraston tai lisätietojen antajan yhteydessä.

Kunniamerkkiehdotuslomake ja lomakkeen täyttöohje

Lisätietoa myös www.ritarikunnat.fi
 

Lisätietoja
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen yksikön päällikkö, ylitarkastaja Asta Sark, p. 0295 016 202, määräaika ilmoitetaan myöhemmin
Sisäministeriön hallinnonala: tarkastaja Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084, ehdotukset viimeistään 5.5.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210 ja/tai osastosihteeri Inga Minkkinen, p. 0295 016 167, ehdotukset viimeistään 31.5.
Valtiovarainministeriön hallinnonala: johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 50, 50101 Mikkeli
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
Sisäministeriön hallinnonala: suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883, ehdotukset viimeistään 1.5.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan sihteeri Raija Hirvonen, p. 0295 016 837, raija.t.hirvonen(at)avi.fi

Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 Rovaniemi
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: suunnittelija Marketta Enbuska, p. 0295 017 380
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: johdon sihteeri Anneli Röytiö, p. 0295 017 360
Valtiovarainministeriön hallinnonala: kehittämispäällikkö Kaisa Post, p. 0295 017 355

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 22, 20801 Turku
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: läänineläinlääkäri Jani Soini, p. 0295 018 115
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
Sisäministeriön hallinnonala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, ehdotukset viimeistään 1.5.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: tarkastaja Arja Saarenpää, p. 0295 018 109
Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 200, 65101 Vaasa
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: johtaja Tuomo Laitila, p. 0295 018 553, yksikön päällikkö Ismo Myllyaho, p. 0295 018 820
Sisäministeriön hallinnonala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501, ehdotukset viimeistään 4.5.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: ylitarkastaja Aija Ström, p. 0295 018 593 (Vaasa), ylitarkastaja Riitta Heinonen, p. 0295 018 538 (Tampere), ylitarkastaja Aila Peltoniemi,
p. 0295 018 576 (Jyväskylä)
Valtiovarainministeriön hallinnonala: neuvotteleva virkamies Tove Lindell, p. 0295 018 510,
ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu, ehdotukset viimeistään 24.5.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: osastosihteeri Marjut Ronkainen, p. 0295 017 589
Sisäministeriön hallinnonala: osastosihteeri Sirpa Hassila, p. 0295 017 553, ehdotukset viimeistään 8.5.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: suunnittelija Erja Sipola, p. 0295 017 592
Valtiovarainministeriön hallinnonala: ylijohtajan assistentti Etta Väisänen, p. 0295 017 549


Päivitetty

Oikopolut