Tiedotteet 2017

Aluehallintovirastojen etsivän nuorisotyön ja kirjastotoimen valtionavustushaussa kokeillaan chat-palvelua
 

Tämän syksyn etsivän nuorisotyön ja kirjastotoimen valtionavustusten haussa kokeillaan chat-palvelua asiakkaiden auttamisessa. Chatissa asiakkaita palvellaan kirjastotoimen osalta arkipäivisin 16.–31.10. klo 13–16 ja etsivän nuorisotyön osalta 23.–31.10. klo 13–16.

Chattiin pääsee AVIen nettisivuilta kohdasta Asioi verkossa (http://www.avi.fi/web/avi/asioi-verkossa).

AVIt ovat ottaneet tänä syksynä käyttöön sähköisen avustusten hakujärjestelmän (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi) ja chat-kokeilun tavoitteena on tukea asiakkaita hakemusten laadinnassa uudessa asiointipalvelussa.

Toinen tavoite on kokeilla, onko tämän tyyppisellä palvelulla kysyntää ja minkälaisia kysymyksiä chatin kautta tulee. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, niin chatin käyttöä voidaan laajentaa ja vakinaistaa valtionavustusten hakemisessa.

Chatissa asiakas asioi lähtökohtaisesti anonyymisti, mutta halutessaan hän voi kertoa yhteystietonsa ja saada mahdollisia tarkennuksia esittämiinsä kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse.

Aluehallintovirastot myöntävät opetus- ja kulttuuritoimen alalla vuosittain monenlaisia avustuksia toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi. Avustuksia on tähän asti haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Tänä syksynä AVIt siirtyvät sähköisten lomakkeiden käyttöön. Lomakkeet löytyvät hakuaikojen puitteissa osoitteesta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Uudessa hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti organisaationsa puolesta. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Lisätietoja
ylitarkastaja Antti Seppänen, etunimi.sukunimi@avi.fi, puh. 0295 016 354


Päivitetty

Oikopolut