Tiedotteet 2017

Aluehallintovirastoista haettavien avustusten haku uudistuu syksyllä 2017

Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät opetus- ja kulttuuritoimen alalla (ml. kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimet) vuosittain avustuksia toiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi. Avustuksia on tähän saakka haettu pääosin paperi- ja pdf-lomakkeilla. Ensi syksynä AVIt siirtyvät sähköisten lomakkeiden käyttöön.

Tulevassa hakujärjestelmässä hakijat kirjautuvat järjestelmään omilla tunnuksillaan (esim. verkkopankki tai mobiilivarmenne) ja laativat hakemuksen sähköisesti. Kun hakemus on valmis ja lähetetty virastolle, kirjautuu se välittömästi saapuneeksi. Erikseen paperilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei tarvita.

Myös hakemukseen liittyvät mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset lähetetään uuden järjestelmän kautta. Hankkeiden päättyessä niiden tiliselvitykset ja raportit laaditaan myös uudessa järjestelmässä.

Aiemmin myönnettyjen avustusten osalta, jotka eivät vielä ole sähköisen järjestelmän kautta haettuja, tiliselvitykset ja raportoinnit toimitetaan entiseen tapaan AVIen kirjaamoihin.

Lisää tietoa ja opastusta järjestelmän käytöstä järjestetään ensi syksynä hakukierrosten alkaessa.


Lisätietoja:
projektipäällikkö Antti Seppänen, p. 0295 016 354
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut