Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Aluehallintovirastoilta kaivataan enemmän vuorovaikutusta

Aluehallintovirastojen asiakaskyselyyn vastanneet asiakkaat antoivat kiitosta asiantuntevasta ja perusteellisesta ohjauksesta, hyvästä neuvonnasta sekä sujuvasta yhteistyöstä alueen toimijoihin. Kehittämiskohteiksi nousivat vuorovaikutuksen laadun ja tavoitettavuuden parantaminen, käsittelyaikojen lyhentäminen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen. Palautteet vaihtelivat, joten palvelun laadun yhdenmukaisuuteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Neuvonta ja lupahakemukset olivat vastaajien yleisin syy asioimiseen. Lisäksi vastaajat olivat osallistuneet aluehallintovirastojen järjestämään koulutukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustuksia hakeneet olivat suurin yksittäinen asiakasryhmä. Vastaajista reilut 40 prosenttia asioi AVIn kanssa sähköpostilla. Seuraavaksi yleisin tapa oli yhteydenotto puhelimitse (noin 20 prosenttia) tai asiointi virastossa (vajaa 14 prosenttia).

Palvelun ystävällisyyden keskiarvoksi muodostui 4,14 ja tiedon saannin 4,06, asteikolla 1–5. Kouluarvosanalla (4–10) mitattuna AVI sai kokonaisarvosanaksi keskiarvon 7,7. Kyselyn vastaajista kaikkiaan 148 asiakasta haluaa olla mukana AVIn palveluiden kehittämisessä jatkossa.

- Tavoitteenamme on entistä paremmin ymmärtää asiakkaiden tarpeita, jotta palvelujen saatavuutta ja asioinnin miellyttävyyttä pystyttäisiin edelleen kehittämään. Olen iloinen siitä, että pääosin palvelumme koetaan ystävällisenä, asiantuntevana ja riittävänä. Kehittämistarpeisiin suhtaudumme vakavasti. Haluan kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja kehittämiseen halukkaita asiakkaitamme, kertoo Etelä-Suomen AVIn ylijohtaja Minna Karhunen.

Aluehallintovirastot tekivät asiakaskyselyn 12.3.–4.5.2018. Kyselyyn vastasi noin 600 asiakasta. Innokkaimmin vastasivat nuoriso, liikunta ja kirjastotoimen asiakkaat sekä työsuojelun lupa-asiakkaat. Työsuojelussa kysely lähti vain lupa-asioinnin asiakkaille.

 

Lisätietoja
ylitarkastaja Jarkko Yliruka, p. 0295 016 219
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Päivitetty