Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Aluehallintovirasto teki Pohjolakodille tarkastuskäynnin yhdessä Valviran kanssa

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki yhdessä Valviran kanssa 3.4.12.2019 Koulukoti Pohjolakodille valvonta- ja tarkastuskäynnin.  Aluehallintovirasto totesi, että Pohjolakoti on ryhtynyt asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin eduskunnan oikeusasiamiehen havaitsemien epäkohtien suhteen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tehnyt tarkastuskäynnin Koulukoti Pohjolakotiin 17.–18.4.2018 ja totesi epäkohtia Pohjolakodin sijaishuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa sekä edellytti Pohjolakodin ryhtyvän toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti apulaisoikeusasiamiehen toteamat epäkohdat huomioon valvontatoimenpiteitä suorittaessaan ja suoritti sosiaali- ja terveydenhuollon tarkastuskäynnit Pohjolakodille. Aluehallintoviraston ja Valviran suorittamalla terveydenhuollon asiantuntijoiden tekemällä tarkastuskäynnillä ei todettu terveydenhuollon osalta epäkohtia Pohjolakodin terveydenhuollon palveluiden ja lääkehoidon toteuttamisessa.

Aluehallintoviraston 3.–4.12.2019 tekemästä lastensuojelun sijaishuollon tarkastuksesta ilmoitettiin Pohjolakodille etukäteen. Tarkastuskäynnillä aluehallintoviraston ja Valviran tarkastajat myös haastattelivat Pohjolakodille sijoitetut lapset. Aluehallintovirasto katsoi, että tarkastuskäynnillä ei tullut asiakirjojen, selvitysten ja lasten haastattelujen perusteella esille epäasianmukaisia tai lainvastaisia käytäntöjä lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toteuttamisessa tai muussa kasvatustoiminnassa. Tarkastajat totesivat, että lasten kohtelusta ja työntekijöiden toiminnasta jäi myönteinen kuva lasten kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella.

Aluehallintovirasto antoi Pohjolakodille tarkastuskäynnillä ohjausta rajoituspäätösten laadintaan sekä lasten mielipiteen selvittämisen kirjaamiseen.

Aluehallintovirasto katsoi, että koulukoti Pohjolakoti oli ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin valvonnassa aiemmin esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi, koskien sijaishuollon järjestämistä, toimintakäytäntöjä ja rajoitustoimenpiteitä sekä niiden päätöksentekoa. Aluehallintovirasto ohjasi Pohjolakotia jatkamaan edelleen omavalvontaa palvelun laadun sisällön ja toiminnan kehittämiseksi.

Pohjolakodin henkilöstön koulutusrakenteeseen ja määrään liittyvän valvonta-asian osalta aluehallintovirasto antaa
lähiaikoina erillisen valvontapäätöksen.

 

Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, puh. 0295 017 581
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, puh. 0295 017 587


Päivitetty