Tiedotteet 2017

Alueellisella maanpuolustuskoulutuksella tärkeä tehtävä
kriiseihin varautumisessa

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjesti viime vuonna yhdessä puolustusvoimien kanssa kaikkiaan viisi alueellista maanpuolustuskurssia. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluivat kaksi jatkokurssia, erikoiskurssi ja täydennyskurssi. Kursseista kerätty palaute on ollut hyvin myönteistä; kurssit koetaan yhteiskunnan kannalta tärkeiksi ja niillä annettava koulutus laadukkaaksi ja ajankohtaiseksi.

Myönteisimmin arvioitiin kurssiluentoja, jotka käsittelivät Suomen sotilaspoliittista asemaa, kyberturvallisuutta, säteilyn haittavaikutuksia ja suojautumista sekä tietoliikenteeseen ja -tekniikkaan liittyviä uhkia. Luentojen ohella tutustumiskäyntejä puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen kohteisiin pidettiin kiinnostavina. Viisi päivää kestävien, internaattityyppisten kurssien yhteishenki, muonitus sekä osallistujavalintojen onnistuminen arvioitiin myös korkealle.

Palautteen mukaan kurssilaisten luottamus viranomaisten, kuten puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin ja rajavartiolaitoksen työhön oli lisääntynyt kurssin ansiosta. Myös luottamus kuntien ja aluehallintoviraston työhön lisääntyi kurssin ansiosta.

Kurssien ajankäyttöä pidettiin yleisesti onnistuneena, mutta ryhmätöiden tekemiseen ja kohdekäynteihin toivottiin enemmän aikaa. Kurssiohjelmia kehitetään jatkuvasti ja saatu palaute huomioidaan jatkotyössä.

Kaksi kolmesta palautteen antajasta kertoi kurssin ylittäneen ennakko-odotukset ja vain kaksi prosenttia pettyi antiin.

Lähes yhdeksän kymmenestä alueellisen maanpuolustuskurssin käyneestä piti myös jatkokoulutuksen saamista tarpeellisena. Jatkokurssille kutsutaan noin viisi vuotta alueellisen maanpuolustuskurssin suorittamisen jälkeen.

Vuonna 2016 Etelä-Suomen AVIn toimialueella maanpuolustuskursseille osallistui 327, jatkokursseille 195 ja erikoiskursseille 45 henkilöä. Osallistujista oli naisia 38 %. Jatkokurssilaisista naisia oli 33 % ja erikoiskurssilaisista 16 %.

Alueellisen maanpuolustuskurssin osallistujista 47 % tuli kunnista, 20 % talouselämästä, 11 % puolustusvoimista, 7 % poliisista, 2 % järjestöistä sekä 1 % kirkosta ja media-alalta.

Kurssilaisten valinnassa ollaan siirtymässä keskitettyyn käytäntöön. Yhteiskunnan kriittiset toimijat on kartoitettu uudelleen ja oppilaspyyntökirjeet vuoden 2017 kursseille on lähetetty kootusti viime syksyn aikana. Kurssilaiset on valittu vuoden vaihteessa kerralla kaikille kuudelle kuluvan vuoden kurssille. Oppilaspyynnöissä mm. ministeriöitä on pyydetty koordinoimaan hallinnonalansa virastojen ja laitosten esityksiä sekä huoltovarmuuspooleja alansa huoltovarmuuskriittisten yritysten esityksiä. Myös alueellisiin kauppakamareihin lähetettiin ensimmäisen kerran oppilaspyyntökirje.

Mikä on alueellinen maapuolustuskurssi?

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta. Opetuksessa keskitytään alue- ja paikallistason varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa sekä sotilaallisissa uhkatilanteissa. Varautumisen osa-alueina käsitellään erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimeentuloturvaa ja toimintakykyä, henkistä kriisinkestävyyttä, puolustuskykyä sekä talouden ja infrastruktuurin toimivuutta.

Opetuksen kohderyhminä ovat johtavissa asemissa olevat sekä varautumisen ja toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä toimivat henkilöt. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen.


Lisätietoja:
apulaisjohtaja Tommi Laurinen, puh. 0295 016 144
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 


Päivitetty

Oikopolut