Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Alueellinen valmiustoimikunta 7.5.2020: kohotettua valmiutta pidetään yllä vaikka rajoituksia puretaankin

( Länsi- ja Sisä-Suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellisen valmiustoimikunnan kokous järjestettiin 7.5.2020 seitsemännen kerran etäyhteyksin. Kokouksissa päivitetään koronaan liittyvä tilannetieto viiden maakunnan alueelta ( Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa). Aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen kertomalla, että hallituksen linjauksiin perustuvia jatkomääräyksiä valmistellaan aluehallintovirastoissa parhaillaan.

Aluehallintovirastossa valmistellaan opetustoiminnan järjestämiseen liittyvää määräystä sekä jatkomääräystä yli 10 hengen kokoontumisten kieltämisestä toukokuun loppuun saakka ja määräystä yli 50 hengen kokoontumisten kieltämisestä kesäkuun alusta lukien. Määräykset tehdään tartuntatautilain nojalla ja kuukaudeksi kerrallaan. – Tilanteen mahdollisesti muuttuessa paikallisesti tai alueellisesti huonompaan suuntaan, rajoitustoimia voidaan myös yleisestä linjasta poikkeavasti muuttaa tartuntatautilain nojalla. Tällöin kunta voi tehdä päätöksen oman kuntansa osalta ja aluehallintovirasto silloin kun tilanne koskee useampaa kuntaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vastuuta epidemian torjuntatoimista siirretään alueille ja kunnille, totesi ylijohtaja Marko Pukkinen.

Koulujen osalta rajoitusten purkaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä aletaan 14.5.2020 lukien noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä. Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa lähtökohta on, että kaikki oppilaat palaavat tuolloin kouluun lähiopetukseen. Koulukuljetusten järjestämisestä vastaavat normaaliolojen tapaan kunnat. THL ja STM valmistelevat turvallisuus- ja hygieniaohjeita koulukuljetuksista ja suojautumisohjeista.  Myös seuraavan lukuvuoden suunnittelussa on syytä varautua tilanteen pitkittymiseen.

Vapepa tukee viranomaisia – käytettävissä yli 1800 vapaaehtoista

Valmiustoimikunnassa kuultiin tänään vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toiminnasta poikkeusolojen aikana. SPR:n Länsi- Suomen piirin valmiuspäällikkö Aki Valonen kertoi, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Vapepan päivystysvalmius kattaa koko alueen. Oman päivystysjärjestelmän avulla avunpyyntö välitetään tehtävään sopivalle henkilölle tai toimintaryhmälle. Tehtäviin lähtevät joukot tekevät työtään vapaaehtoisina ja vaitiolovelvoitettuina. Vapepa on 53 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jossa SPR toimii yhdysjärjestönä ja koordinoi toimintaa yleisen vapaaehtoisen pelastuspalvelun osalta. - Koronaepidemia on lisännyt alueen vapaaehtoisten määrää tähän mennessä 210 henkilöllä. Kohdennetun koulutuksen avulla apua voidaan tarjota erilaisiin tilanteisiin, kuten ruokajakeluun ja ystävätoimintaan. Taustalla ovat jo "arjessa" muodostuneet yhteistyömallit mm. seurakuntien ja kuntien kanssa, kertoi Valonen. SPR:n mukaan ruoka-avun tarve valtakunnallisesti on huhtikuun aikana ollut kolminkertainen viime vuoteen verrattuna.

Vaikka rajoja avataan, rajoituksia jatketaan

Rajaliikenteen säädösperusteisia rajoituksia puretaan 14.5.2020 alkaen niin, että sallitaan Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Tällöin myös Wasaline aloittaa lipunmyynnin Ruotsin ja Suomen välillä, jolloin henkilöliikenteen odotetaan kasvavan. Rajavartiolaitos tiedotti rajavalvonnan tilanteesta 7.5.2020. 

https://www.raja.fi/ajankohtaista/tietoa/tiedotteet/1/0/rajaliikenteen_rajoitukset_ajalla_14_5_14_6_2020_79639

Varautumista, kuten materiaalien saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen liittyviä toimia jatketaan kaikissa organisaatioissa niin, että muuttuvaan epidemiatilanteeseen pystytään reagoimaan kesällä tai syksyllä nopeastikin.  

Länsi- ja Sisä- Suomen alueellinen valmiustoimikunta

Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viranomaisedustajat kuten ELY-keskukset, poliisi, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, pelastuslaitokset, hiippakunnat, sairaanhoitopiirit, maakuntaliitot, Yle, Kela ja Digi- ja väestötietovirasto. Valmiustoimikunta on viranomaisten välinen yhteistyöelin alueellisen varautumisen kehittämisessä. Valmiustoimikunta myös seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon.

Lisätietoja:

ylijohtaja Marko Pukkinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto p. 0295 018 582

johtaja Tarja Wiikinkoski, pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue p. 0295 018 800

 

Usein kysytyt kysymykset: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset


Päivitetty