Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Alueellinen valmiustoimikunta 14.5.2020: Rajoituksia lievennettiin - vastuullista käyttäytymistä tulee jatkaa

(Länsi- ja Sisä-Suomi)

Aluehallintovirasto on viimeisen viikon aikana antamillaan määräyksillä kieltänyt yli 10 henkilön kokoontumiset ja tilaisuudet 31.5.2020 saakka sekä päättänyt koulujen ja oppilaitosten tilojen avaamisesta. Kesän osalta uudet määräykset annetaan toukokuun aikana. Määräykset tulevat olemaan yleisluontoisia ja edellyttävät tapahtumanjärjestäjien arviointia, kuinka toiminta koronarajoitustoimenpiteiden mukaisesti voidaan järjestää.

 - Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset ja niihin liittyvät käytännön tulkinnat ovat yleisluonteisia, koska erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kirjo on laaja. Emme ota määräyksissämme ja yleisissä tulkinnoissamme kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan mutta pyrimme neuvomaan tarvittaessa. Pääsääntöisesti kunkin tapahtumanjärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se voi huomioida määräykset ja hygieniasuositukset omassa toiminnassaan niin, ettei tautitilanne pahene. Määräykset tullaan antamaan toukokuun aikana ja tulemme niissä edelleenkin korostamaan jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan, sanoi ylijohtaja Marko Pukkinen omassa avauksessaan.

Koululaiset taas liikenteessä

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa  ryhmät ja luokat ovat palanneet etäopetuksesta lähiopetukseen 14.5.2020. Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Kesän osalta erityistä tarkkuutta tulee kiinnittää varhaiskasvatusryhmien henkilökunnan ja lapsien siirtymisessä yksiköstä toiseen.– Oma lukunsa tässä on seuraavan lukuvuoden suunnittelu ml. riittävät tilat ja rekrytoinnit, sanoi kokouksessa aiheesta alustanut opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen

Oppilaitosten ja korkeakoulujen osalta tilat ovat myös käytössä tästä päivästä alkaen. Koulutuksen järjestäjät päättävät kuitenkin itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Tiloja käytettäessä tulee huomioida koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antamaa ohjetta.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.5.-13.6.2020 välisen ajan ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja päätökset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

 

Alueella rauhallista – tilanteen muuttumiseen on varauduttu

Maakuntaliitoista kerrotaan, että vaikka kunnissa on taloudellista huolta, yhteisissä kokouksissa kuuluu jo selvästi selviytymisen henki. Samanaikaisesti varaudutaan koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon.

Sairaanhoitopiireissä tartuntatilanne on edelleen rauhallinen. On kuitenkin syytä muistaa, että oireetonkin henkilö voi tartuttaa, minkä vuoksi kokoontumisohjeet ja muut tartunnan ehkäisemiseksi annetut ohjeet on tarkoitettu noudatettaviksi. Sairaanhoitopiireistä muistutetaan, että testeihin tulisi hakeutua heti oireiden ilmaantuessa.

Monen osallistujan puheenvuorossa tuli esille havainto siitä, että epidemiaan suhtaudutaan jo kevyemmin. -Tämä sinänsä positiivinen viesti voi olla kaksiteräinen miekka. Koulujen avaaminen ja rajoitusten lieventäminen saattaa aiheuttaa sen, että viranomaisohjeiden noudattaminen unohtuu. Normaaliin tilanteeseen emme tule palaamaan vielä pitkään aikaan, tiivisti ylijohtaja Marko Pukkinen.

Valmiustoimikunta muistuttaa, että vaikka rajoituksia on lievennetty ja kansalaisilla on vapaa oikeus liikkumiseen, tulisi muistaa myös jokaisen perustuslaillinen oikeus elämään ja turvallisuuteen.

Valmiustoimikunta

Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viranomaisedustajat kuten ELY-keskukset, poliisi, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, pelastuslaitokset, hiippakunnat, sairaanhoitopiirit, maakuntaliitot, Yle, Kela, Supo ja Digi- ja väestötietovirasto. Valmiustoimikunta on viranomaisten välinen yhteistyöelin alueellisen varautumisen kehittämisessä. Valmiustoimikunta myös seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon.

Lisätietoja:

 ylijohtaja Marko Pukkinen , Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto p. 0295 018 582

johtaja Tarja Wiikinkoski , pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue p. 0295 018 800 

Usein kysytyt kysymykset – COVID-19 (avi.fi):
vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät päätöksiimme ja niiden soveltamiseen erilaisissa tapauksissa.

Hyödyllisiä linkkejä:  

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  
 

 


Päivitetty