Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Alueellinen valmiustoimikunta 11.6.2020: " Suomi taas pyörimään "

( Länsi-ja Sisä-Suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kymmenes kokous pidettiin jo totuttuun tapaan etäyhteyksin 11.6.2020. Valmiustoimikunta on kokoontunut koronavirustilanteen vuoksi 26.3. 2020 lähtien viikoittain. Kesäkuussa kokouksia pidetään joka toinen viikko. Nyt järjestetyssä kokouksessa saatettiin todeta, että tilanne on uusien tartuntojen osalta rauhallinen. Seuraavaan kokoukseen osallistujia pyydettiin kertomaan, kuinka organisaatiot ovat varautuneet mahdolliseen toiseen tautiaaltoon. Aluehallintovirasto on jo koonnut onnistumisia, havaittuja puutteita ja  kehittämiskohteita, jotka on toimitettu edelleen valtiovarainministeriölle.

Ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen toteamalla, että eri hallinnonaloilla ollaan siirtymässä lähemmäksi normaalia toimintaa. - Yhteiskunta on avautunut ja kansalaiset ovat ilmeisesti oppineet toimimaan virustartunta huomioiden ja vähin erin saadaan Suomi taas pyörimään. Viime viikonloppuna aloitimme ravintoloiden valvonnan. Yleisesti ottaen tilanne vaikutti tuolloin rauhalliselta ja hygieniaohjeita noudatettiin. Haasteita aiheutti etäisyyksien pitäminen, johon  ravintoloiden tulisi varautua vielä paremmin. Valvontasuunnitelman tulisi olla myös asiakkaiden nähtävillä ja tästä muutaman kerran huomautettiin. Ohjausta ja neuvontaa on annettu puutteita havaittaessa, mutta järeämpiin toimenpiteisiin ei ole ollut tarvetta. Ravintoloitsijat selvästi haluavat toimia oikein ja tämä on mielestäni erittäin hyvä viesti, sanoi Pukkinen.

Kokouksen lopuksi Pukkinen kertoi myös hallituksen tuoreesta linjauksesta liittyen ulkotiloissa järjestettäviin yli 500 henkilön yleisömäärän tilaisuuksiin.  Linjauksen mukaisesti tilaisuudet voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä 1.7. lähtien. Linjauksesta tiedotti STM tänään: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-tarkensi-linjaustaan-ulkotilaisuuksien-yleisomaarista-1-7-alkaen

- Yhteenvetona voi todeta, että kaikissa organisaatiossa ollaan palaamassa kohti normaalioloja kesän jälkeen. Erilaisista skenaarioista huolimatta, on mahdollista, että toinen aalto koronan osalta tulee ja varaudumme myös tähän, sanoi Pukkinen.

Valmiustoimikunta

Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viranomaisedustajat kuten ELY-keskukset, poliisi, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, pelastuslaitokset, hiippakunnat, sairaanhoitopiirit, maakuntaliitot, Yle, Kela, Supo ja Digi- ja väestötietovirasto. Valmiustoimikunta on viranomaisten välinen yhteistyöelin alueellisen varautumisen kehittämisessä. Valmiustoimikunta myös seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon.

Lisätietoja: ylijohtaja Marko Pukkinen , Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto p. 0295 018 582

johtaja Tarja Wiikinkoski , pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue p. 0295 018 800 

Usein kysytyt kysymykset – COVID-19 (avi.fi):
vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät päätöksiimme ja niiden soveltamiseen erilaisissa tapauksissa.

 


Päivitetty