Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Alkoholin vähittäismyyntipaikkojen omavalvonta aluehallintoviraston valvontakohteena

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tulee kohdistamaan valvontaa toimialueensa alkoholin vähittäismyyntipaikkoihin syksyn 2019 aikana. Valvontakäynneillä keskitytään vähittäismyyntipaikkojen omavalvontaan ja omavalvontasuunnitelman sisältöön.

Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018, ja sen myötä kirjallinen omavalvontasuunnitelma tuli pakolliseksi myös alkoholin vähittäismyyntipaikoissa, kuten kaupoissa ja kioskeissa. Omavalvontasuunnitelman valvonnalla seurataan, että elinkeinotoiminnassa noudatetaan lakia.

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka toimipaikalla seurataan lain noudattamista, hoidetaan kriittisten tilanteiden riskienhallinta ja korjataan havaitut puutteet. Suunnitelmassa tulee myös huomioida mahdolliset riskit, jotka alkoholin käyttö voi aiheuttaa.

Suunnitelman pohjat on luotu yhdessä

Omavalvontasuunnitelman tekemistä varten on lomake, joka on tehty yhdessä elinkeinonharjoittajien, aluehallintoviraston ja Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa. Suunnitelman voi laatia myös vapaamuotoisesti ja se voi olla sähköisessä muodossa. Suunnitelma voi olla myös yhdistettynä elintarvikelain ja tupakkalain mukaiseen omavalvontasuunnitelmaan. Tärkeää on, että suunnitelmassa on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (158/2018) mukaiset tiedot.

Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa aluehallintovirastoon. Suunnitelma tulee kuitenkin olla henkilökunnan saatavilla toimipaikassa ja se tulee pitää ajan tasalla. Tarvittaessa se on voitava esittää valvovalle viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelmalomakkeet (vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma) löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta: www.avi.fi/web/avi/lomakkeet.

Alkoholilaki (1102/2017)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta (158/2018)

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jenni Köpman, p. 0295 018 571
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty