Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Alkoholin omavalvontasuunnitelmat laadittava vuoden loppuun mennessä

Uuden alkoholilain myötä alkoholilain mukaisen luvan yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien lupien haltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvonnalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla varmistetaan, että elinkeinotoiminnassa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Kaikilla alkoholilaissa tarkoitetuilla luvanhaltijoilla tulee olla laadittuna alkoholin omavalvontasuunnitelma 31.12.2018 mennessä.

Vähittäismyynti- ja anniskeluluvan haltijoiden ei tarvitse toimittaa omavalvontasuunnitelmaansa lupaviranomaiselle, mutta se on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavilla.

Tukkumyyntiluvan ja valmistusluvan haltijoiden tulee lisäksi 31.12.2018 mennessä toimittaa omavalvontasuunnitelmansa Valviraan osoitteeseen alkoholi@valvira.fi tai PL 210, 00281 Helsinki.

Anniskelun omavalvonta ja lomakkeet

Vähittäismyynnin omavalvonta ja lomakkeet

Tukkumyynnin ja valmistuksen omavalvonta ja lomakkeet (Valvira.fi)

Lisätietoja:

Riku-Matti Lehikoinen
ylitarkastaja
(anniskelu ja vähittäismyynti)
p. 0295 016 155
etunimi.sukunimi@avi.fi

Kari Kunnas
ryhmäpäällikkö
p. 0295 209 610
etunimi.sukunimi@valvira.fi


Päivitetty