Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2019–2024 julkaistu

Alkoholihallinnon viides valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2019–2024 on julkaistu. Viranomaisvalvontaa kohdennetaan valvontaohjelmakaudella aiempaa selkeämmin riskikohteisiin valvontatarpeiden perusteella. Valvonnalla tuetaan alkoholielinkeinoa vastuulliseen myyntiin, varmistetaan alkoholilain noudattamista ja tuetaan luvanhakijoiden ja -haltijoiden omavalvonnan kehittämistä. Tavoitteena on myös vastata nykyaikaisen viranomaistoiminnan ja alkoholielinkeinon vaatimuksiin.

Valvira on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valvontaohjelmalla ohjataan alkoholijuomien anniskelun, vähittäismyynnin ja markkinoinnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen ratkaisukäytäntöön ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Valvontaohjelman tavoitteiden ja painopisteiden onnistumista arvioidaan vuosittain tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Valvonnan tavoitteina ovat alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Alkoholihallinnon toiminnalle on valvontaohjelmassa määritelty strategiset painopisteet, joilla ohjataan alueellisen alkoholihallinnon resurssien käyttöä ja selvennetään uuden alkoholilain toimeenpanoon liittyvien eri toimijoiden rooleja ja vuorovaikutusta.

Lue lisää Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2019–2024.

Valviran uutinen 9.9.2019

Lisätietoja:
Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 610
Janne Hulkkonen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 625
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi
Valvira


Päivitetty