Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Alkoholihallinnon avainlukuja Itä-Suomesta vuodelta 2015

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntää alkoholiin liittyvät anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat Itä-Suomen alueella. Lisäksi aluehallintovirasto ohjaa sekä valvoo alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä sekä alkoholiin liittyvää mainontaa ja myynninedistämistä alueellaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella oli vuonna 2015 yhteensä 893 anniskelupaikkaa ja 742 vähittäismyyntipaikkaa. Lupa anniskella alkoholijuomia kello 01.30:n jälkeen oli Itä-Suomessa 88 anniskelupaikalla. Aluehallintovirasto käsitteli viime vuonna yhteensä 845 anniskelu- ja vähittäismyyntilupaa koskevaa asiaa. Käsiteltyjen lupa-asioiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen lukumäärässä tapahtui vain pieniä muutoksia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto käsitteli vuonna 2015 yhteensä 46 alkoholin vähittäismyyntiin ja anniskeluun liittyvää valvonta-asiaa. Vuoden 2015 aikana tehtiin yhteensä 355 valvontakäyntiä anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin. Valvontaa kohdistettiin riskiperusteisesti erityisesti harmaantalouden torjuntaan ja kuittilain noudattamiseen. Lupa peruutettiin määräajaksi yhdessä tapauksessa ja pysyvästi kahdessa tapauksessa. Peruutusten syynä oli tavallisemmin se, että luvanhaltijalla ei ollut enää taloudellisia edellytyksiä tai luotettavuutta jatkaa toimintaansa.

Vuoden 2016 aikana alkoholihallinto kehittää edelleen viranomaisyhteistyötä ja suuntaa valvontaa erityisesti tilapäisiin tilaisuuksiin. Tähän liittyen aluehallintovirasto tukee luvanhaltijoiden omavalvonnan kehittämistä erityisesti tilapäisten tapahtumien osalta. Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää 16.3.2016 Varkauden kirjaston auditoriossa klo 12.30 - 14.30 infotilaisuuden tilapäisten anniskelulupien hakijoille tulevan kesän tapahtumia silmällä pitäen. Tilaisuuteen osallistuvat aluehallintoviraston lisäksi poliisin, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon edustajat.

Lisätietoja
alkoholitarkastaja Topi Törrönen, p. 0295 016 025, etunimi.sukunimi@avi.fi, Kuopio
alkoholitarkastaja Urpo Teittinen, p. 0295 016 945, etunimi.sukunimi@avi.fi, Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet