Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Ajoterveyslausuntojen saatavuutta on parannettava Rovaniemellä

Lappi

Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollossa on varmistettava, että ajoterveyttä koskevan lausunnon tarvitseva asukas pääsee lääkärin vastaanotolle. Aluehallintovirasto selvitti tilannetta saamansa kantelun pohjalta.

Lapin aluehallintovirasto sai elokuussa 2018 kantelun Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon toiminnasta. Kantelun mukaan Rovaniemellä terveyskeskuksesta tai -asemalta ei ole saanut vastaanottoaikaa ajoterveyteen liittyvää lausuntoa varten, vaan lausuntoa tarvitsevia on ohjattu hakeutumaan yksityislääkärin vastaanotolle. Kantelun mukaan ajanvarauksesta on kerrottu, että terveyskeskuksen lääkärille ei ole saatavilla vapaita aikoja.

Aluehallintovirasto selvitti kantelun perusteella, onko Rovaniemen kaupunki järjestänyt asukkaille asianmukaisesti mahdollisuuden saada terveydentilaa koskevan lääkärinlausunnon silloin, kun sen tarve perustuu lakiin. Ratkaisussaan aluehallintovirasto velvoitti kaupungin hallintoylilääkärin huolehtimaan siitä, että kaupungin perusterveydenhuollossa on saatavilla vastaanottoaikoja ajoterveyslausuntoja tarvitseville asukkaille. Hallintoylilääkärin on annettava 13.12.2019 mennessä selvityksensä toimenpiteistä, joilla vastaanottoaikojen saatavuutta on ryhdytty parantamaan.

Ajo-oikeuteen liittyvän lääkärinlausunnon tarve perustuu lakiin. Kunnan on huolehdittava, että asukas saa tällaisen lausunnon tarvittaessa, vaikka lausunnon antaminen ei kuulukaan hoitotakuun piiriin. Kunnan on osoitettava riittävät resurssit terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen eikä se voi vedota puutteellisiin resursseihin. Kunta voi tarvittaessa järjestää lääkärikäynnin lausunnon saamiseksi esimerkiksi yksityiseltä sektorilta, mutta potilaalle ei saa aiheutua tästä ylimääräisiä kustannuksia.

Lisätietoja:

Lakimies Mariana Lantto, p. 0295 017 373
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Päivitetty