Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

3,5 miljoonaa euroa liikuntapaikkarakentamiseen

Etelä-Suomi   

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi tänä vuonna 3 552 600 euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Avustusta sai 59 hanketta. Painopisteenä oli lähiliikuntapaikat ja koulujen pihoille rakennettavat kouluajan ulkopuolella käytössä olevat liikunnalliset pihat tai koulujen läheisyyteen rakennettavat lähiliikuntapaikat. Avustusta haettiin kaikkiaan 79 hankkeelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lisäksi varautunut myöntämään kahdelle hankkeelle yhteensä 60 000 euroa lisäavustusta vuonna 2020. Edellytyksenä lisäavustuksen saamiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarkoitukseen riittävän määrärahan.

Etelä-Suomessa valtionavustusta oli jaettavana tänä vuonna noin 300 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Silti hankekohtaisia avustusmääriä jouduttiin jonkin verran pienentämään aikaisempiin vuosiin nähden, koska hakemuksia oli enemmän ja haettujen avustusten yhteismäärä huomattavasti suurempi kuin viime vuosina.

Asukaslukuun suhteutettuna Etelä-Suomen alueella on vähemmän liikuntapaikkoja kuin muualla maassa.

Aluehallintovirasto on valtionapuviranomainen hankkeissa, joiden arvioidut perustamiskustannukset ovat ilman arvonlisäveroa enintään 700 000 euroa. Tuota suuremmista hankkeista tekee päätökset opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avustusta saaneet hankkeet (119 kb, pdf)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ilpo Piri, p. 0295 016 559
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty