Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

250 terveydenhuollon kanteluratkaisua vuonna 2018

Pohjois-Suomi

Aluehallintoviraston tilinpäätös vuodelta 2018 on valmis. Vuonna 2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsittelyyn 250 terveydenhuollon kantelua. Ratkaisu annettiin 250 kanteluun. Varsinaisia kantelupäätöksiä, joita varten pyydettiin erilliset lausunnot ja selvitykset, oli143. Osaan kanteluista vastattiin kirjeellä, antaen kantelijalle asiaan liittyviä tietoja yleisemmällä tasolla. Muistutuksena käsiteltäväksi asianomaiseen terveydenhuollon yksikköön siirrettiin 47 kantelua.

Terveydenhuollon kantelut kohdistuivat mm. seuraaviin toimialueisiin:

  • 101 perusterveydenhuolto
  • 40 somaattinen erikoissairaanhoito
  • 35 vankiterveydenhuolto
  • 24 psykiatrinen erikoissairaanhoito
  • 17 päivystysyksiköt

Kanteluiden pääasialliset syyt:

  • 60 hoito- tai menettelytapavirhe
  • 22 ammattihenkilön ammattitaito
  • 21 epäasiallinen käytös tai kohtelu
  • 21 palvelujen saatavuus
  • 19 lääkkeiden määrääminen

    
Ratkaistuista kanteluista 174 kohdistui lääkäreihin, 51 hoitohenkilökuntaan ja 11 hammaslääkäreihin.

Ratkaistuista terveydenhuollon kanteluista 70 ei aiheuttanut toimenpiteitä. 71 tapauksessa aluehallintovirasto ohjeisti kirjallisesti kantelun kohteena ollutta tahoa: ilmaisi käsityksensä oikeasta toimintatavasta 38 tapauksessa ja kiinnitti huomiota vastaisen toiminnan varalle 33 tapauksessa.

Hallinnollinen ohjaus kohdistui 67 tapauksessa terveydenhuollon organisaatioon ja 87 tapauksessa terveydenhuollon ammattihenkilöön.

Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa.

Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka, p. 0295 017 562
Pohjois-Suomen AVI
hannele.havanka@avi.fi


Päivitetty