Aktuellt

Hur bedömer man risken för penningtvätt?

Regionförvaltningsverket har skrivit en anvisning för rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen om hur de i sin egen verksamhet kan bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Elektronisk ärendehantering infördes 9.11.2017 för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

 Elektronisk ärendehantering har tagits i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare.
Länken till e-tjänsten

Utvecklingsbidrag för lokalt utvecklande av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2018 för motions- och idrottsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.

   

 

just nu

RFV i Twitter