Aktuellt

Verksamhetsmiljöns krav på förändring satte igång #yrkesskolereformen

 #Yrkesskolereformen är ett omfattande projekt där man utöver examenssystemet och systemstrukturerna förnyar så gott som allt, finansieringen, styr- och regleringssystemet samt verksamhetsprocesserna. 

Regionförvaltningsverket erbjuder chatt-tjänst för dem som ansöker om statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet och biblioteksväsendet

 När det gäller ansökningar som rör biblioteksväsendet kan man vända sig till chatten vardagar 16–31.10 kl. 13–16 och när det gäller det uppsökande ungdomsarbetet är chatten öppen 23–31.10 kl. 13–16.

Förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 inlämnas senast 3.11.2017

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 i respektive region. Antalet barn är ingen avgörande grund för att bli beviljad en morsdagsmedalj. 

 

just nu

RFV i Twitter