Aktuellt

Anställd vet vilken kemikalie du använder!

Anställda bör veta vilka kemikalier de använder, hur man använder kemikalierna säkert och vad man ska göra om man utsätts för kemikalier. Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda har den nödvändiga kunskapen och kompetensen.

Utbildningen om webbtillgänglighet

Sakkunniga från regionförvaltningsverket och finansministeriet kommer att redogöra för huvuddragen i lagstiftningen om webbtillgänglighet och kraven enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Dessutom ges konkreta exempel på tillgänglighet på webben ur olika synvinklar.

Dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019

Regionförvaltningsverken begär att förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2019 lämnas in senast 2.11.2018.

just nu

RFV i Twitter