Beslut om miljötillstånd 2013

Besluten är offentliga. Webbtjänsten innehåller inte information om besvär eller om avgjorda ersättnings- och förvaltningstvångsärenden. Man kan fråga om dem hos registraturerna vid regionförvaltningsverken.

Besluten om miljötillstånd i de olika verken hittar du genom att välja område på kartan uppe till höger på sidan.

Regional information

Beslut om miljötillstånd 2013 - Södra Finland och Sydvästra Finland

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland.

Från och med 8.7.2014 hittas beslut om miljötillstånd från Regionförvaltningsverket i Södra Finland också i Tillstånds-Informationstjänsten.

Länken till  Tillstånds-Informationtjänsten

Hakija / Sökanden  Kunta / Kommun  Asia / Ärende  Päätös pvm. / Beslutsdatum  Diaarinumero / Diarienummer  Päätös/ Beslut
Riihimäen kaupunki, Riihimäen vesi Riihimäki Oikaisuvaatimus koskien HÄmeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Vantaanjoen yhteistarkkailusuunnitelmasta antamaa päätöstä, dnro HAMELY/410/07.00/2010, 20.12.2012 27.12.2013 ESAVI/27/04.08/2013 297/2013/2
Koskisen Oy Kärkölä Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jyrsinturpeen polttoa Koskisen Oy:n Mäntsäläntien alueen kiinteän polttoaineen kattilassa (SERMET-kattilassa) 27.12.2013 ESAVI/301/04.08/2013 262/2013/1
Ismo Nummela Mynämäki Isosuon turvetuotannon ympäristölupa 23.12.2013 ESAVI/266/04.08/2011 293/2013/2
Tammet Oy Raasepori Hakemus kuumaupotuslaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 23.12.2013 ESAVI/221/04.08/2013 261/2013/1
Pensarin Taimen Oy Pargas Odling av fisk i nätbassänger i Svinö sund i Nagu i Pensar by i Pargas stad 19.12.2013 ESAVI/291/04.08/2013 286/2013/2
Haverön Lohi Oy Pargas Odling av fisk i nätbassänger i havet i Nagu i två separata enheter sydväst om Kläppen och söder om Österstholm samt vinterförvaring av fisk i nätbassänger söder om Notgrund i Sommarö by i Pargas stad 19.12.2013 ESAVI/251/04.08/2011 285/2013/2
Arto Mattila Merikarvia Korvennevan turvetuotannon ympäristölupa 19.12.2013 ESAVI/86/04.08/2012 284/2013/2
Gay Granberg Lovisa Beslut om att det av Södra Finlands regionförvaltningsverk 17.3.2011 givna beslutet nr 14/2011/3 gällande tillstånd att odla fisk i nätbassänger i havet norr om Granö på det samfällda vattenområdet RNr 876:1 i Keipsalo by i Lovisa stad upphör att gälla 19.12.2013 ESAVI/191/04.08/2013 291/2013/2
Kierto Ympäristöpalvelut Oy Hyvinkää Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee siirrettävän vedenpuhdistuslaitteiston soveltuvuutta teollisuusjätevesien puhdistukseen, Kotka 19.12.2013 ESAVI/281/04.08/2013 260/2013/1
Antti Jaakkola Nousiainen Tilalla Jaakkola RN:o2:22 sijaitsevan kanalan ympäristölupaa koskeva hakemus, Killainen, Nousiainen 19.12.2013 ESAVI/439/04.08/2010 259/2013/1
Stora Enso Oy Heinola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 19.12.2013 ESAVI/72/04.08/2013 258/2013/1
Reikko Oy Nakkila Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Reikko Oy:n sähkösinkityslaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 19.12.2013 ESAVI/276/04.08/2012

257/2013/1

Liite

Lounais-Suomen Putki Oy Loimaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lounais-Suomen Putki Oy:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 19.12.2013 ESAVI/269/04.08/2012

256/2013/1

Liite

Suomen Hyötykeskus Oy Kaarina Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Hyötykeskus Oy:n Lakarin jätteiden käsittelylaitoksen toiminnan muutosta ja laajentamista sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 17.12.2013 ESAVI/137/04.08/2012

255/2013/1

Liite

Haminan Energia Oy Hamina Haminan Energia Oy:n kaasumoottorilaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus 17.12.2013 ESAVI/42/04.08/2011 254/2013/1
Minna Vildén Orimattila Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Tuomala RN:o 11:10 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista 13.12.2013 ESAVI/181/04.08/2013 253/2013/1
Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab Turku Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia, koskien Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitoksen ympäristöluvan lupaharkinnan uudelleen suorittamista ja tiettyjen lupamääräysten uudelleen käsittelyä 13.12.2013 ESAVI/409/04.08/2010 252/2013/1
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat Pietarsaari Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus UPM-Kymmene Oyj:n awllu- ja paperitehtaiden kaatopaikan ympäristöluvan (nro 30/2007/1, 21.8.2007) lupamääräyksien 22, 23, 24 ja 25 tarkistamiseksi ja hakemus toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta 12.12.2013 ESAVI/394/04.08/2010 251/2013/1
Marcus Berglund Pargas Ansökan enligt miljöskyddslagen gällande utbyggnad av ett djurskydd beläget i fastigheten Nyborg Rn 1:11 12.12.2013 ESAVI/296/04.08/2012 250/2013/1
Lännenpuolen Lohi Ky Kustavi Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa ulkosaaristossa Loukeenkarin ja Tiuskrunnin eteläpuolella sijaitsevissa verkkoaltaissa 11.12.2013 ESAVI/318/04.08/2011

277/2013/2

käännös

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kivikon jätepalveluksen toiminnan muutosta 9.12.2013 ESAVI/323/04.08/2012 247/2013/1
Kuusakoski Oy  Helsinki  Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kuusakoski Oy:n Kivikon palvelupisteen toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta  9.12.2013 ESAVI/315/04.08/2012  246/2013/1
MTY Kotamäki / Kari Kotamäki  Vihti  Mty Kotamäen / Kari Kotamäen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus  5.12.2013 ESAVI/82/04.08/2013  249/2013/1
Antti ja Päivi Ahtiainen Kouvola Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 5.12.2013 ESAVI/318/04.08/2012 248/2013/1
Koninsuon Turve Ky  Hämeenlinna  Koninsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus  4.12.2013 ESAVI/303/04.08/2012  271/2013/2
Stena Technoworld Oy  Vantaa  Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Stena Technoworld Oy:n Vantaan terminaalin toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta  3.12.2013 ESAVI/41/04.08/2013  245/2013/1

Hämeen ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat

Padasjoki Hakemus Oy PP-Recycling LTD:n teollisuuden liuosten kierrätyslaitoksen toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamista 29.11.2013 ESAVI/215/04.08/2013 244/2013/1
Mulliturve Oy Karvia Rajanevan turvetuotannon ympäristölupa 28.11.2013 ESAVI/87/04.08/2013 263/2013/2
Ekokem-Palvelu Oy Espoo Päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen toiminnan olennaista muuttamista ja ympäristöluvan No YS 408, 17.4.2003 lupamääräysten tarkistamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 27.11.2013 ESAVI/709/04.08/2010 243/2013/1
Timo Hämäläinen ja Kirsti Hannola-Hämäläinen Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Hasu RN:o 4:104 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista 26.11.2013 ESAVI/93/04.08/2013 242/2013/1
Lindegren Oy Leppäkorven turkistila Salo Lindegren Oy:n Leppäkorven turkistilan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan turkistarhan toiminnan jatkamista 26.11.2013 ESAVI/81/04.08/2011 241/2013/1
Lindegren Oy Norrbyn turkistila Salo Lindegren Oy:n Norrbyn turkistilan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee olemassa olevan 4 500 siitosnaarasminkin turkistarhan ja tilarehustamon toiminnan jatkamista 26.11.2013 ESAVI/80/04.08/2011 240/2013/1
Mannerlohi Oy Uusikaupunki Oikaisuvaatimus koskien Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Pyhämaan merialueen tarkkailusuunnitelmasta antamaa päätöstä dnro VARELY/617/07.00/2010, 28.9.2012 26.11.2013 ESAVI/240/04.08/2012 261/2013/2
Kuusakoski Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kuusakoski Oy:n Lahden palvelupisteen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 25.11.2013 ESAVI/76/04.08/2012 239/2013/1
Laitila Coating Oy Laitila Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Laitila Coating Oy:n pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan olennaista muuttamista 22.11.2013 ESAVI/265/04.08/2012

235/2013/1

Liite 2

Lesel Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lesel Oy:n Kalkkisillan kalkkikivikaivoksen toimintaa 21.11.2013 ESAVI/33/04.08/2013 238/2013/1
Ismo Nummela Mynämäki Rautavuorenrahkan turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 21.11.2013 ESAVI/20/04.08/2013 256/2013/2
Crisolteq Oy Harjavalta Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuparioleaatin valmistusta kuparikarbonaatista ja oleiinihaposta 20.11.2013 ESAVI/242/04.08/2013 237/2013/1
Crisolteq Oy Harjavalta Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mangaanisulfaatin valmistusta sinkin valmistuksen anodiliejusta 20.11.2013 ESAVI/241/04.08/2013 236/2013/1
Stanoil Oy Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Stanoil Oy:n Mussalon palavien nesteiden varaston ympäristölupamääräysten tarkistamista 18.11.2013 ESAVI/55/04.08/2012 234/2013/1
Pertti Kuuminainen Pori Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Kuuminainen RN:o 1:202 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista 18.11.2013 ESAVI/4/04.08/2013 233/2013/1
Liikennevirasto Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee lentotuhkien ja pohjakuonan hyötykäyttöä valtatie 7 (E18) meluvallirakenteissa välillä Kyminlinna-Rantahaka 15.11.2013 ESAVI/152/04.08/2012 232/2013/1
Samuli Simula ja Juho Simula maatalousyhtymä Laitila Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Simula RN:o 20:0 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista 15.11.2013 ESAVI/53/04.08/2013 230/2013/1
Oy Rönnäs Vatten och Avfall Ab Loviisa Oy Rönnäs Vatten och Avfall Ab:n Rönnäsgård-Tiiliruukinrannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen  15.11.2013 ESAVI/329/04.08/2010 251/2013/2
Bromarv Marthaförening rf Raasepori Bromarvin ekokylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan raukeaminen ja toiminnan lopettaminen 15.11.2013 ESAVI/550/04.08/2010 250/2013/2
BASF Oy Haminan tehdas Hamina Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee BASF Oy:n tehtaan hönkäkaasuja polttavan Haminan Energian höyrykattilan polttolämpötilan laskemista 14.11.2013 ESAVI/238/04.08/2013 231/2013/1
Jouni Auvinen Lohja Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöillä Kokka-aho RN:o 1:222 ja Marja-aho  RN:o 1:197 sijaitsevan eläinsuojan laajentamista 14.11.2013 ESAVI/83/04.08/2013 229/2013/1
Maatalousyhtymä Onnila Martti, Turo ja Ulla Lapinjärvi Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee tilalla Kuha RN:o 15:18 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajennusta kiinteistölle Tikkala RN:o 10:35 13.11.2013 ESAVI/174/04.08/2013 222/2013/1
Haverön Lohi Oy Parainen Kalojen talvisäilytys verkkoaltaissa Sahalahden yksikössä Haverön saaren länsipuolella (Sahalahde laitos) ja tyhjien kehikkojen säilyttäminen Haverön saaren lounaispuolella (Utterholman kalankasvatuslaitos) sijaitsevilla merialueilla Nauvossa Paraisten kaupungissa 13.11.2013 ESAVI/256/04.08/2011 249/2013/2
Haverön Lohi Oy Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Klobban saaren eteläpuolella ja kalojen talvisäilyttäminen Ekholmen saaren lounaispuolella sijaitsevalla merialueella Nauvossa 13.11.2013 ESAVI/252/04.08/2011 248/2013/2
Haverön Lohi Oy Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Haverön saaren pohjoispuolella sijaitsevalla merialueella Nauvossa (Lycknäsin kalankasvatuslaitos) 13.11.2013 ESAVI/245/04.08/2011 247/2013/2
Ekenäs Energi (Tammisaaren Energia) Raasepori Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätepuun käyttöä polttoaineena Ekenäs Energin Koivuniemen lämpölaitoksessa 12.11.2013 ESAVI/239/04.08/2013 228/2013/1
Stena Recycling Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Stena Recycling Oy:n Helsingin Palveluyksikön toimintaa, betoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttöä alueen maarakentamisessa sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 12.11.2013 ESAVI/41/04.08/2012 226/2013/1
Kullo Golf Oy Porvoo Kullo Golf Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen raukeaminen ja toiminnan lopettaminen 12.11.2013 ESAVI/466/04.08/2010 246/2013/2
Urakointi K Varis Oy Honkajoki Kodesnevan turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 12.11.2013 ESAVI/61/04.08/2013 245/2013/2
Maskun kunta Masku Lemun jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettaminen 12.11.2013 ESAVI/344/04.08/2012 244/2013/2
Neste Oil Oyj Naantali Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee käytetyn voiteluöljyn käyttöä raaka-aineena öljynjaloistamon bitumitislausyksikössä 11.11.2013 ESAVI/229/04.08/2013 227/2013/1
Neste Oil Oyj Naantali Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mäntyöljypien käyttöä raaka-aineena öljynjalostamon krakkausyksikössä 11.11.2013 ESAVI/228/04.08/2013 225/2013/1
Riihimäen Vesi Riihimäki Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lentotuhkan ja rikinpoiston lopputuotteen välivarastointia sekä niiden hyödyntämistä jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaan täytössä. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 11.11.2013 ESAVI/268/04.08/2012 224/2013/1
Työ & Toiminta ry Hyvinkää Päätös Työ & Toiminta ry:n Sahamäen toimipisteen toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia 11.11.2013 ESAVI/231/04.08/2013 223/2013/1
Nystu Lantbruk Ab Pargas Nystu Lantbruk Ab:s miljötillståndsansökan enligt 35 § miljöskyddslagen 11.11.2013 ESAVI/21/04.08/2013 221/2013/1

Puolustusvoimien rakennuslaitos, Tammisaaren paikallistoimisto

Hanko Russarön jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 7.11.2013 ESAVI/637/04.08/2010 243/2013/2
Hevosopisto Oy Ypäjä Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta 6.11.2013 ESAVI/473/04.08/2010 220/2013/1
L&T Recoil Oy Hamina Ilmoitus L&T Recoil Oy:n koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee höyrykattilan tulipesän palamislämpötilan alentamista 5.11.2013 ESAVI/207/04.08/2013 217/2013/1
L&T Recoil Oy Hamina L&T Recoil Oy:n hakemus, joka koskee Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen Haminan öljyn regenerointilaitoksen toimintaan myöntämän ympäristöluvan lupamääräysten numerot 9 ja 10 muuttamista 5.11.2013 ESAVI/266/04.08/2012 216/2013/1
Surehand Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Surehand Oy:n Tattarisuolla sijaitsevan lajittelulaitoksen toiminnan muutosta 4.11.2013 ESAVI/146/04.08/2013 219/2013/1
Vantaan Energia Oy Vantaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Variston lämpökeskuksen toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 4.11.2013 ESAVI/247/04.08/2012 218/2013/1
Lahti Energia Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, joka koskee Lahti Energia Oy:n Kymijärven voimalaitoksen kallioöljysöiliön toimintaa. Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 1.11.2013 ESAVI/159/04.08/2013 215/2013/1
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantali Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta 1.11.2013 ESAVI/168/04.08/2012 214/2013/1
Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantali Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksen ympäristöluvan (nro 6/2004/2, 21.12.2004) lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus 1.11.2013 ESAVI/11/04.08/2010 213/2013/1
Suomen Kuitulevy Oy Heinola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Kuitulevy Oy:n Heinolan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 29.10.2013 ESAVI/77/04.08/2013 208/2013/1
Turvenuija Oy ja Valkealan Turve Oy Kouvola Haapahaikulansuon ja Harjusuon turvetuotantoalueiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 28.10.2013 ESAVI/96/04.08/2011 217/2013/2
Lemminkäinen Infra Oy Sipoo Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvan nro 30/2010/1 lupamääräysten 4, 25, 26 ja 27 muuttamista koskevan ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen hakemuksen raukeamisesta 28.10.2013 ESAVI/44/04.08/2012 212/2013/1
Paperinkeräys Oy Vantaa Ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Viinikkalan tuotantoyksikön toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 28.10.2013 ESAVI/285/04.08/2012 211/2013/1
Raision Autohajoittamo Ky Raisio Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Raision Autohajoittamo Ky:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 28.10.2013 ESAVI/99/04.08/2012 207/2013/1
Destamatic Oy Tuusula Destamatic Oy:n Kelatien kätteenkäsittelylaitoksen toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä nro 224/2012/1 edellytetty pölynsidonnan tehostamista koskeva selvitys 25.10.2013 ESAVI/194/04.08/2013 210/2013/1
Rudus Oy Sipoo Rudus Oy:n kallion louhinta- ja louheen murskaustoimintaa sekä louheen ja murskeen varastointitoimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä nro 35/2010/2 edellytetty melu-/maisemavalliselvitys 25.10.2013 ESAVI/40/04.08/2012 209/2013/1
Henry ja Maritta Järä Huittinen Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, joka koskee sikalan toiminnan laajentamista 22.10.2013 ESAVI/178/04.08/2012 206/2013/1
Mika Anttonen Parikkala Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 22.10.2013 ESAVI/200/04.08/2012 205/2013/1
Destia Oy Kirkkonummi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee asfalttimurskeen hyödytntämistä tierakenteessa 22.10.2013 ESAVI/98/04.08/2012 203/2013/1
Lemminkäinen Infra Oy Lohja Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lohjan kaupungin Nummenkylässä sijaitsevan asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:n tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 21.10.2013 ESAVI/75/04.08/2013 204/2013/1
Mty Lehtinen Jussi ja Kalle Salo Mty Lehtinen Jussi ja Kalle ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 21.10.2013 ESAVI/64/04.08/2013 202/2013/1
Biovakka Suomi Oy Vehmaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Biovakka Suomi Oy:n biokaasulaitoksen toiminnan muutosta 17.10.2013 ESAVI/46/04.08/2013 201/2013/1
Finavia Oyj Kouvola Utin lentoaseman toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 129/05/1, 30.11.2005 (täydennys nro 60/2010/1, 14.12.2010) lupamääräyksen muuttamista koskeva ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus ja hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 16.10.2013 ESAVI/60/04.08/2012 199/2013/1
Karhulan Teollisuuskeräys Oy

Kotka, Karhula

Ympäristölupahakemus, Helilän uusi teollisuusjätteen kaatopaikka 15.10.2013 ESAVI/279/04.08/2010 200/2013/1
Biotehdas Oy Honkajoki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee bioenergiaa sekä lannoite- ja maanprannutvalmisteita tuottavan biokaasulaitoksen toimintaa 15.10.2013 ESAVI/258/04.08/2012 196/2013/1
Juho Anttonen Parikkala Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 14.10.2013 ESAVI/56/04.08/2013 198/2013/1
Fortum Power and Heat Oy Espoo Päätös Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta toiminnan olennaista muuttamista ja ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta, joka koskee Vermon lämpökeskuksen toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 11.10.2013 ESAVI/246/04.08/2012 197/2013/1
Vapo Oy Forssa Letonsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräyksen 3 toteutusajan jatkaminen 10.10.2013 ESAVI/161/04.08/2013 205/2013/2
Päijänteen Telakka Oy Heinola Alusten korjaustelakan ympäristölupahakemus 8.10.2013 ESAVI/89/04.08/2013 195/2013/1
Kallio-Kantonen maatalousyhtymä Taipalsaari Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 4.10.2013 ESAVI/57/04.08/2013 194/2013/1
Antti ja Johanna Heinonen Hämeenlinna Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 4.10.2013 ESAVI/55/04.08/2013 193/2013/1
Porin Jätehuolto Pori / Luvia Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee hyötyjätteiden lajittelua yhdyskuntajätteen siirtokuormauksen yhteydessä Porin Jätehuollon jätekeskuksessa Hangassuolla 4.10.2013 ESAVI/187/04.08/2013 192/2013/1
FinnHEMS Oy Turku Ympäristölupahakemus, joka koskee FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa 3.10.2013 ESAVI/195/04.08/2012 191/2013/1
Rauno Kajander Pöytyä Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee 40 000 munivan kanan kanalan laajentamista 60 000 munivan kanan ja 23 000 kananuorikon kanalaksi. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun poikaskanalan toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 2.10.2013 ESAVI/65/04.08/2013 190/2013/1
Kemira Oyj Pori Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee titaanidioksiditehtaan ja läjitysalueen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 28 muuttamista 1.10.2013 ESAVI/146/04.08/2012 189/2013/1
Iittala Group Oy Ab Helsinki Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Iittala Group Oy Ab:n Arabian tehtaan ympäristöluvan No YS 1178, 13.10.2003 lupamääräysten tarkistamista 1.10.2013 ESAVI/183/04.08/2010 188/2013/1
Helsingin Energia Helsinki Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella 1.10.2013 ESAVI/200/04.08/2013 187/2013/1
Mikko ja Marita Stenberg Eura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee 94 000 broilerin kasvattamon laajentamista 155 000 broilerin kasvattamoksi 30.9.2013 ESAVI/277/04.08/2012 186/2013/1
FinnHEMS Oy Vantaa Ympäristölupahakemus, joka koskee FinnHEMS Oy:n Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa 27.9.2013 ESAVI/229/04.08/212 185/2013/1
Helsingin kaupungin rakentamispalvelut / Stara / Geopalvelut Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien vesipitoisten massojen käsittelyä ja välivarastointia Kyläsaren entisen jätevedenpuhdistamon altaissa sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 27.9.2013 ESAVI/747/04.08/2010 184/2013/1
Helsingin kaupungin rakentamispalvelut / Stara / Geopalvelu Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien Kyläsaaren maa-ainesten välivarastointi- ja käsittelykentän toiminnan jatkamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 27.9.2013 ESAVI/746/04.08/2010 183/2013/1
Kirsi-Marja ja Jarmo Paavola Hämeenlinna Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa 24.9.2013 ESAVI/52/04.08/2013 182/2013/1
Tikkurilan Romu Oy Tuusula Päätös Tikkurilan Romu Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan muuttamista ja ympäristöluvan No YS 1502, 14.11.2005 lupamääräysten tarkistamista 24.9.2013 ESAVI/13/04.08/2012 181/2013/1
Romu Keinänen Oy Raasepori Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Romu Keinänen Oy:n metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamista sekä toiminnanaloittamislupahakemus 24.9.2013 ESAVI/58/04.08/2013 180/2013/1
Palloilusäätiö/Eerikkilän Urheiluopisto Tammela Eerikkälän urheiluopiston jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 24.9.2013 ESAVI/134/04.09/2013 193/2013/2
ExxonMobil Finland Oy Ab Naantali Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ExxonMobil Oy Ab:n voiteluainetehtaan vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastointia 23.9.2013 ESAVI/44/04.08/2013 179/2013/1
Heimon Kala Oy Parainen Kalojen talvisäilytys verkkoaltaissa meressä Norrnäs Strömmenissa Östra Långholmin länsipuolella 20.9.2013 ESAVI/317/04.08/2011 192/2013/2
Pekka Lintula Pöytyä Hirvisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Pöytyä. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia 20.9.2013 ESAVI/207/04.08/2011 190/2013/2
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 19.9.2013 ESAVI/101/04.08/2012 178/2013/1
Vapo Oy Lappeenranta Höytiönsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa 18.9.2013 ESAVI/53/04.08/2012 187/2013/2
Impivaaran Mulli Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistölle Nakko RN:o 15:48 rakennettavaa uutta eläinsuojaa 17.9.2013 ESAVI/86/04.08/2013 177/2013/1
Keravan Energia Oy Kerava Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee virvoitusjuomatehtaalla syntyvän mäskin polttoa Keravan Energia Oy:n Ylikeravan lämpökeskuksella 17.9.2013 ESAVI/190/04.08/2013 176/2013/1
Camilla Wasström Raasepori Camilla Wasströmin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista 17.9.2013 ESAVI/54/04.08/2013 175/2013/1
Venna Oy Turku Venna Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 13.9.2013 ESAVI/147/04.08/2012 174/2013/1
Jouni Laine Mäntsälä Eläinsuojan toiminnan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 13.9.2013 ESAVI/23/04.08/2013 172/2013/1
Autopurkaamo Hyötyosa Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa 12.9.2013 ESAVI/244/04.08/2010 173/2013/1
Nastolan kunta Nastola Nastolan kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 12.9.2013 ESAVI/3/04.08/2012 183/2013/2
Envor Biotech Oy Forssa Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2012 Envor Biotech Oy:lle antaman päätöksen nro 108/2012/1 muuttamista 11.9.2013 ESAVI/29/04.08/2013 171/2013/1
Kiertokapula Oy Janakkala Kiertokapula Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Rehakan jätteidenkäsittelyalueen toiminnan muuttamista kyllästetyn puun välivarastointimäärän osalta 10.9.2013 ESAVI/140/04.08/2013 170/2013/1
Auto-Pläkkärit Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkaamon toimintaa 10.9.2013 ESAVI/170/04.08/2010 169/2013/1
Baltic Tank Oy Turku Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, joka koskee Baltic Tank Oy:n palavien öljytuotteiden, kemikaalien ja muiden aineiden säiliövarastointia ja jakelua 9.9.2013 ESAVI/11/04.08/2013

168/2013/1

Liite

St1 Energy Oy Kouvola Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee käytöstä poistetun polttoaineen jakeluaseman pilaantuneen maaperän puhdistamista 6.9.2013 ESAVI/102/04.08/2012 167/2013/1
YIT Rakennus Oy Vantaa YIT Rakennus Oy:n Aurinkokallion maa-ainesten käsittelyaluetta koskevassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä Nro 11/0009/3, 14.1.2011 edellytetty pintavesien uojelusuunnitelma 5.9.2013 ESAVI/180/04.08/2013 166/2013/1
Southwest Trade Oy Hämeenlinna Southwest Trade Oy:n jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan autopurkamon jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä 5.9.2013 ESAVI/98/04.08/2013 165/2013/1
Paperinkeräys Oy Lahti Paperinkeräys Oy:n jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Lahden yksikön jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä 5.9.2013 ESAVI/109/04.08/2013 164/2013/1
Tendac Oy Orimattila Tendac Oy:n jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan jätteiden käsittelylaitoksen jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä 5.9.2013 ESAVI/97/04.08/2013 163/2013/1
Kekkilä Oyj Janakkala Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa. Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia 3.9.2013 ESAVI/88/04.08/2013 181/2013/2
Pertti ja Erja Mäkelä Janakkala Eläinsuojan toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupa 2.9.2013 ESAVI/321/04.08/2012 162/2013/1
Lemminkäinen Infra Oy Vantaa Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta ja ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee murskauslaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia 30.8.2013 ESAVI/325/04.08/2012 161/2013/1
Tuike Finland Oy Hamina Päätös Tuike Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee entisellä Summan tehdasalueella tapahtuvaa rakennusten purkamisesta syntyvien jätemateriaalien käyttöä täyttöaineena, niiden varastointia ja hyötykäyttöä maarakentamisessa 28.8.2013 ESAVI/177/04.08/2012 160/2013/1

Tuike Finland Oy

c/o Luna House

Hamina Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Tuike Finland Oy:n tietokone/palvelinkeskuksen toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 22.8.2013 ESAVI/230/04.08/2013 159/2013/1
Helsingin kaupunki, rakennusvirasto Helsinki Päätös Helsingin kaupungin rakennusviraston erillaisten maa- ja kiviainesten sekä purkujätteiden välivarastointia ja esikäsittelyä Tattarisuolla koskevan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen hakemuksen raukeamisesta 21.8.2013 ESAVI/206/04.08/2012 157/2013/1
Purkupiha Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee rakennus- ja purkujätteen käsittelykeskuksen toimintaa, betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä alueen maarakentamisessa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi mohdollisesta muutoksenhausta huolimatta 20.8.2013 ESAVI/135/04.08/2012 158/2013/1
Auran kunta Aura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Auran kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 2 muuttamista 1.1.2013 alkaen noudatettavaksi määrätyn puhdistustuloksen ja raja-arvojen osalta 19.8.2013 ESAVI/260/04.08/2012 166/2013/2
Saimaa Sport Oy Taipalsaari Sarviniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 19.8.2013 ESAVI/27/04.08/2010 165/2013/2
Ari ja Sari Kavander Sauvo Ari ja Sari Kavanderin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 15.8.2013 ESAVI/59/04.08/2013 155/2013/1
Ekokem Oy Ab Riihimäki Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus Ekokem Oy Ab:n Riihimäellä sijaitsevan jätevoimalan 1 toiminnan määräaikaisesta muuttamisesta sekä hakemus toiminnan alottamiseksi muutoksenhausta huolimatta 14.8.2013 ESAVI/19/04.08/2013 156/2013/1
Marja ja Timo Peurakoski Eura Marja ja Timo Peurakosken ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 14.8.2013 ESAVI/284/04.08/2012 154/2013/1
Jussi Pöyri Loimaa Jussi Pöyrin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 13.8.2013 ESAVI/277/04.08/2011 153/2013/1
Circulation Oy Vantaa Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa sekä betonimurskeen hyödyntämistä alueen maarakentamisessa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 1.8.2013 ESAVI/308/04.08/2012 151/2013/1
Porin Prosessivoima Oy Pori Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan jätteiden rinnakkaispolttolaitoksen toiminnan olennasta muuttamista koskeva ympäristölupahakemus 31.7.2013 ESAVI/169/04.08/2012 150/2013/1
St1 Biofuels Oy Jokioinen Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee etanoli-lipeäseoksen käyttökokeilua pH:n säätöön ja uusien raaka-aineiden käyttöä 22.7.2013 ESAVI/162/04.08/2013 149/2013/1
Tuurun kaupunki Turku Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta forforin saostamisesta Aurajoessa Saaristomeren tilan parantamiseksi 15.7.2013 ESAVI/13/04.08/2013 152/2013/2
Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy Espoo Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman pakatun asbestijätteen vastaanotto- ja välivarastointitoimintaa 15.7.2013 ESAVI/139/04.08/2013 148/2013/1
Rosk`n Roll Oy Ab Lohja Ympäristölupahakemus, joka koskee yhdyskuntajätteen paalaus- ja varastokentän rakentamista sekä kentällä harjoitettavaa paalaus- ja välivarastointitoimintaa 12.7.2013 ESAVI/287/04.08/2012 147/2013/1
Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinna Yympäristölupahakemus, joka koskee Teuron entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista. 12.7.2013 ESAVI/31/04.08/2013 146/2013/1
Myllykoski Paper Oy Kouvola Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Myllykoski Paper Oy:n paperitehtaan toiminnan lopettamiseen liittyviä toimia 11.7.2013 ESAVI/256/04.08/2012 145/2013/1
Tramel Oy Helsinki Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta, lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -materiaalien sekä romumetallien käsittelylaitoksen toiminnan muutosta, Tuusula. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan alottamisesta muutoksenhausta huolimatta 10.7.2013 ESAVI/187/04.08/2012 144/2013/1
Turun Moottorikerho ry Lieto Turun Moottorikerho ry:n enduromoorroripyörien maastoharjoitteluradan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisen lupahakemuksen raukeaminen 9.7.2013 ESAVI/331/04.08/2010 143/2013/1
Kuusakoski Oy Hyvinkää Kuusakoski OY:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Hyvinkään terminaalin lajiteltujen materiaalien kierrätyslaitoksen toimintaa, suunnitelma entisen saha- ja lämpökeskustoiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä  hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 8.7.2013 ESAVI/25/04.08/2012 142/2013/1
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Forssa Päätös Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Forssan lasivillatehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro YLO/lup/130/04, 26.10.2004 lupamääräysten tarkistamista koskevasta ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 5.7.2013 ESAVI/2/04.08/2013 141/2013/1
Lassila & Tikanoja Oyj Kotka Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteiden käsittelyä Kotkan Heinsuon käsittelykeskuksessa 5.7.2013 ESAVI/138/04.08/2013 140/2013/1
Elenia Lämpö Oy Hämeenlinna Päätös ympäristönsuojelulain 28§:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Elenia Lämpö Oy:n Vanajan voimalaitoksen kattilan K4 toiminnan olennaista muuttamista sekä ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 2.7.2013 ESAVI/304/04.08/2012 139/2013/1
YIT-Rakennus Oy Vantaa YIT Rakennus Oy:n Aurinkokallion maa-ainesten käsittelyaluetta koskevassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä Nro 11/0009/3, 14.1.2011 esitetty meluntorjuntasuunnitelma 2.7.2013 ESAVI/73/04.08/2013 138//2013/1
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Sipoo Päätös ympäristösuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Mömossenin jätteenkäsittelyalueen toimintaa 2.7.2013 ESAVI/338/04.08/2011 136/2013/1
Jyrki Pakkanen Kouvola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Voutila RN:o 1:76 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista 1.7.2013 ESAVI/3/04.08/2013 137/2013/1
Haminan Energia Oy Virolahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee rakennettavan biokaasulaitoksen toimintaa. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta 28.6.2013 ESAVI/164/04.08/2012 135/2013/1
Finnfoam Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Finnfoam Oy:n lämmöneristelevytuotannon olennaista muuttamista 27.6.2013 ESAVI/60/04.08/2013

134/2013/1

Liite (pdf)

Stora Enso Oyj Kouvola Hakemus Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaiden ympäristöluvan jätevedenpuhdistamon jätevesipäästöjen typen raja-arvoja koskevan lupamääräyksen muuttamisesta ja määräajan jatkamisesta 27.6.2013 ESAVI/335/04.08/2012 133/2013/1
Porvoon kaupunki / kuntatekniikka Porvoo Päätös Porvoon kaupunki / kuntatekniikan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee jätejakeita sisältävän maa-aineksen hyödyntämistä moottorirata-alueen täyttökerroksissa 25.6.2013 ESAVI/104/04.08/2012 132/2013/1
Rehux Oy Tarvasjoki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Rehux Oy:n rehutehtaan toimintaa 25.6.2013 ESAVI/175/04.08/2011 131/2013/1
Kankaanpään kaupunki Kankaanpää Kankaanpään kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 24.6.2013 ESAVI/231/04.08/2011 140/2013/2
Kirkkonummen kunta Kirkkonummi Voisin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 20.6.2013 ESAVI/75/04.08/2012 141/2013/2
Suominen Joustopakkaukset Oy Nastola Suominen Joustopakkaukset Oy:n Nastolan tehtaan ympäristöluvan raukeamista ja toiminnan lopettamista koskeva asia 20.6.2013 ESAVI/61/04.08/2011 130/2013/1
Hämeen ammatillisen korkeuakoulutuksen kuntayhtymä, Hämeen ammattikorkeakoulu Tammela Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan opetusmaatilalla sijaitsevan eläinsuojan toimintaa 19.6.2013 ESAVI/144/04.08/2012 128/2013/1
HaminaKotka Satama Oy (aik. Kotkan Satama Oy) Kotka Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kotkan Satama Oy:n Jänskän laiturin toiminnan muutosta ja toiminnan aloittamishakemus 19.6.2013 ESAVI/217/04.08/2012 127/2013/1
HK Ruokatalo Oy Vantaa HK Ruokatalo Oy:n Vantaan tehtaan toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 31/2012/1 lupamääräyksissä 4 ja 13 edellytetyt haju- ja hulevesiselvitykset 18.6.2013 ESAVI7/04.08/2013 129/2013/1
Virva ja Kari Vesanen Salo Virva ja Kari Vesasen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 18.6.2013 ESAVI/253/04.08/2012 126/2013/1
Forchem Oy Rauma Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Forchem Oy:n mäntyöljytislaamon toiminnan muutosta 18.6.2013 ESAVI/224/04.08/2012 125/2013/1
Jouni Virtanen Salo Jouni Virtasen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 17.6.2013 ESAVI/719/04.08/2010 123/2013/1
Seepsula Oy Tuusula Päätös Seepsula Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Tuusulan kunnan Ruotsinkylässä sijaitsevan Senkkerin kiviaseman kivenlouhinta- ja murskaustoimintaa, Tuusula. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamista muutoksenhausta huolimatta 17.6.2013 ESAVI/728/04.08/2010 124/2013/1
124/2013/1Röölän Kala kommandiittiyhtiö Naantali Kalojen kasvattaminen Laitsalmessa sijaitsevissa verkkoaltaissa Mahilan kylässä 14.6.2013 ESAVI/268/04.08/2011 128/2013/2
Euro-Forelli Oy Naantali Kalojen kasvattaminen Hämmärönsalmessa sijaitsevissa verkkoaltaissa (Myllyniemen laitos) Hämmärön kylässä 14.6.2013 ESAVI/267/04.08/2011 127/2013/2
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Naantali Kalojen kasvattaminen Hämmärönsalmessa sijaitsevissa verkkoaltaissa (tutkimuslaitos) Hämmärön kylässä 14.6.2013 ESAVI/262/04.08/2011 126/2013/2
Patalohi Oy Naantali Kalojen kasvattaminen Hämmärönsalmessa sijaitsevissa verkkoaltaissa (Aasian laitos) Vanhakylän kylässä 14.6.2013 ESAVI/257/04.08/2011 125/2013/2
Haverön Lohi Oy Naantali Kalojen kasvattaminen ja talvisäilytys verkkoaltaissa meressä (Vähä-Maisaaren laitos) Meinikkalan kylässä 14.6.2013 ESAVI/250/04.08/2011 124/2013/2
Hangon Puhdistamo Oy Hanko Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan teollisuusjätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi 14.6.2013 ESAVI/261/04.08/2010

122/2013/1

Liite

Salon Mineraali Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Hyypiänmäen kaivoksen toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 13.6.2013 ESAVI/316/04.08/2012 121/2013/1
Metsäliitto Osuuskunta Hartola Metsäliitto Osuuskunnan Hartolan Kuningaspalkin ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus 13.6.2013 ESAVI/730/04.08/2010 120/2013/1
Aurajoki Oy Vihti Päätös Aurajoki Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Nummelan tehtaan toiminnan lopettamista sekä ympäristöluvan raukeaminen 13.6.2013 ESAVI/110/04.08/2012 118/2013/1
Osmo ja Mirja Lamponen Lemi Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Ahtiala RN:o 1:2 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista 12.6.2013 ESAVI/278/04.08/2012 119/2013/1
Ruukki Metals Oy Hämeenlinna Ruukki Metals Oy (ent. Rautaruukki Oyj) Hämeenlinnan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 7. ja 12. mukaiset selvitykset 12.6.2013 ESAVI/61/04.08/2012 117/2013/1
Ruukki Metals Oy Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukainen oikaisuvaatimus, joka koskee Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ruukki Metals Oy:n ympäristölupapäätökseen liittyvästä mittaussuunnitelma antamaa päätöstä 12.6.2013 ESAVI/262/04.08/2012 116/2013/1
Seppo Kankaanpää Ypäjä Seppo Kankaanpään ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 12.6.2013 ESAVI/196/04.08/2012 115/2013/1
Vapo Oy Ypäjä Varsansuon turvetuotannon ympäristöluvassa (päätös nro 268/2012/2) vesienkäsittelyrakenteiden rakentamista ja eristysojien kaivamista koskevien määräaikojen jatkaminen 11.6.2013 ESAVI/113/04.08/2013 130/2013/2
Vapo Oy Ypäjä Letkunsuon turvetuotannon ympäristöluvassa (päätös nro 224/2012/2) vesienkäsittelyrakenteiden rakentamista ja eristysojien kaivamista koskevien määräaikojen jatkaminen 11.6.2013 ESAVI/112/04.08/2013 129/2013/2
Teemu jaa Susanna Ylilammi Honkajoki Teemu ja Susanna Ylilammin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 11.6.2013 ESAVI/189/04.08/2012 114/2013/1
Liikennevirasto, Uudenkaupungin Satama ja Yara Suomi Oy Uusikaupunki Uudenkaupungin väylän pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelman hyväksyminen ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 10.6.2013 ESAVI/279/04.08/2012 113/2013/1
Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus koskien muun muassa maa- ja kiviainesten, mineraalisten purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä Kivikossa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 10.6.2013 ESAVI/324/04.08/2012 112/2013/1
Teho-Turve Oy ja Ismo Nummela Mynämäki Koikansilmänsuon turvetuotannon ympäristölupahakemus 5.6.2013 ESAVI/265/04.08/2011 117/2013/2
Teho-Turve Oy Mynämäki Kalatienrahkan turvetuotannon ympäristölupahakemus 5.6.2013 ESAVI/264/04.08/2011 116/2013/2
Espoon kaupunki, Tekninen keskus Espoo Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen hakemus, joka koskee Kalliosuon maankaatopaikan toiminnalle 14.9.2012 myönnetyn ympäristöluvan nro 137/2012/1 muuttamista lupamääräyksessä 3 määrätyn toiminta-ajan osalta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 5.6.2013 ESAVI/130/04.08/2013 111/2013/1
Lassila & Tikanoja Oyj Uusikaupunki Ympäristölupahakemus, joka koskee Munaistenmetsän kaatopaikan ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista 5.6.2013 ESAVI/257/04.08/2012 103/2013/1
Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella 4.6.2013 ESAVI/24/04.08/2012 110/2013/1
Ekokem Oy Ab Riihimäki Ekokem Oy Ab:n jätteen- ja ongelmajätteenkäsittely- ja hyödyntämistoimintaa koskevan ympäristöluvan Nro YSO/119/2007, 31.10.2007 viemäröitäviä jätevesiä koskevan lupamääräyksen ympäristönsuojelulain 58 §:n mukainen muutoshakemus 4.6.2013 ESAVI/538/04.08/2010 108/2013/1
Neste Oil Oyj Porvoon jalostamo Porvoo Neste Oil Oyj:n ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen hakemus, joka koskee Porvoon öljynjalostamon rikkiyhdisteiden päästörajan asettamista (korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia) sekä ympäristölupapäätöksen nro 29/2006/2, 31.10.2006 päästömittausmääräyksen muuttamista 4.6.2013 ESAVI/50/04.08/2010 104/2013/1
Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab Porvoo

1) Veden johtaminen Sillvikin merenlahdesta Tolkkisten voimalaitokselle ja veden johtamista varten tarvittavien rakenteiden rakentaminen sekä hankkeen valmistelulupa

2) Tolkkisten biiovoimalaitoksen ympäristöluvan nro 27/2011/1 muuttaminen purkupaikan osalta ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

3.6.2013

1) ESAVI/154/04.09/2012

2) ESAVI/223/04.08/2012

1) 114/2013/2

2) 115/2013/2

Ekoport Turku Oy Forssa Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee katalyyttilaitoksen testausta ja valmistelua tuotantoa varten Ekoport Turku Oy:n Forssan tuotantolaitoksella 3.6.2013 ESAVI/84/04.08/2013 109/2013/1
Finavia Oyj Turku ja Rusko Ilmailulaitoksen ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen Turun lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus 3.6.2013 ESAVI/86/04.08/2010 107/2013/1
Nasula Oy Luumäki Kiinteistöllä Toikkala RN:o 1:82 sijaitsevan sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 3.6.2013 ESAVI/65/04.08/2012 106/2013/1
Oy ViskoTeepak Ab Hanko Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Oy ViskoTeepak Ab:n keinosuolitehtaan jätevesien yhteiskäsittelyä Suursuon jätevedenpuhdistamolla 3.6.2013 ESAVI/114/04.08/2013 102/2013/1
Kekkilä Oy Riihimäki Sammalistonsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 31.5.2013 ESAVI/30/04.08/2011 111/2013/2
Janakkalan Jätteenkuljetus Janakkala Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Hyötymäen jätteiden lajitteluaseman toimintaa ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta maarakentamisen ja maarakentamisessa käytettävien jätemateriaalien osalta 31.5.2013 ESAVI/149/04.08/2012 105/2013/1
Solvik Holdings Helsinki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla 29.5.2013 ESAVI/26/04.08/2013 101/2013/1
Ekokem-Palvelu Oy Kouvola

Ympäristönsuojelulain 57 §:n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem-Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalueen ympäristölupapäätöksen (A1031/KAS0401Y0898) rauettamista

28.5.2013 ESAVI/78/04.08/2013 100/2013/1
Jarkko Teppola Kärkölä Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista 28.5.2013 ESAVI/289/04.08/2012 99/2013/1
Isoniitun Kone Oy Pöytyä Isoniitun Kone Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 28.5.2013 ESAVI/126/04.08/2012 96/2013/1
Getadeal Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee GetaDeal Oy:n Kierrätyspalvelut -toiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja muuttamista sekä toiminnanaloittamislupahakemus 27.5.2013 ESAVI/204/04.08/2012 98/2013/1
Tramel Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Tramel Oy:n kierrätystoimintaa tekevän laitoksen toimintaa sekä toiminnanaloittamislupahakemus 27.5.2013 ESAVI/43/04.08/2013 97/2013/1
Clewer Tecnology Oy Turku Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta kalankasvatustoiminnasta 24.5.2013 ESAVI/2/04.08/2013 95/2013/1
Lohjan kaupunki Lohja Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupitoisen materiaalin kaivamista, kuivaamista ja jalostamista eri käyttötarkoituksiin 20.5.2013 ESAVI/50/04.08/2013 94/2013/1
Neste Oil Oyj Hamina Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn lupamääräysten tarkistamismääräajan jatkamista 20.5.2013 ESAVI/80/04.08/2013 92/2013/1
Ekokem-Palvelu Oy Hausjärvi Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee muovi- ja kuitupitoisen jätteen lajittelutestejä Ekokem-Palvelu Oy:n Kuulojan käsittelykeskuksessa 17.5.2013 ESAVI/115/04.08/2013 93/2013/1
Ekoport Turku Oy Turku Ilmoitus koeluonteisesta vedenkäsittely-yksikön testauksesta ja rakentamisesta 13.5.2013 ESAVI/85/04.08/2013 89/2013/1
Stena Recycling Oy Lahti Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mekaanisesti esikäsitellyn kierrätyspolttoaineen murskausta 10.5.2013 ESAVI/68/04.08/2013 91/2013/1
Puolustusvoimat, Viestirykmentti Riihimäki Päätös Puolustusvoimat, Viestirykmentin ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen Viestirykmentin Räiskylän ampumaradan toiminnalle 11.5.2009 myöntämän ympäristölupapäätöksen nro YSO/46/2009 (dnro HAM-2007-Y-224-119) määräyksen 9 määräajan pidentämistä sekä edellä mainitussa päätöksessä uuden ympäristölupahakemusen jättämiselle asetetun määräajan pidentäminen 8.5.2013 ESAVI/339/04.08/2011 90/2013/1
Marjut ja Ville Marttila Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan toimintaa ja toiminnan laajentamista 3.5.2013 ESAVI/245/04.08/2012 88/2013/1
Technip Offshore Finland Oy Pori Pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamista läjitysaltaaseen koskevan ympäristöluvan (päätös nro 121/2011/1) muuttaminen 2.5.2013 ESAVI/280/04.08/2012 87/2013/1
Merivoimien Esikunta Raasepori Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Baggbyn ampumaradalle myönnetyn ympäristöluvan No YS 1781 lupamääräysten 8 ja 9 muuttamista 26.4.2013 ESAVI/172/04.08/2011 86/2013/1
Hämeen Kuljetus Oy Hämeenlinna Päätös Hämeen Kuljetus Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Tervahaudanmäen kallioalueella tapahtuvien toimintojen olennaista muuttamista 26.4.2013 ESAVI/100/04.08/2012 85/2013/1
Virke Oy:n konkurssipesä Orimattila Päätös Virke Oy:n konkurssipesän ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Orimattilan tekstiilitehtaan toiminnan lopettamista sekä ympäristöluvan raukeaminen 25.4.2013 ESAVI/112/04.08/2012 84/2013/1
Mäen Maatila Oy Salo Mäen Maatila Oy:n / Simo Mäen ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 25.4.2013 ESAVI/176/04.08/2012 82/2013/1
Wipak Avans Oy Eura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Wipak Avans Oy:n Euran tehtaan toiminnan lopettamista 25.4.2013 ESAVI/293/04.08/2012 81/2013/1
Suomen Sokeri Oy Kirkkonummi Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Suomen Sokeri Oy:n Kantvikin voimalaitoksen toiminnan muuttamista sekä ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesta hakemuksesta päätöksen noudattamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 24.4.2013 ESAVI/231/04.08/2012 83/2013/1
Veikko Lehti Oy Pori Veikko Lehti Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Aittaluodon jätteiden lajitteluaseman ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 23.4.2013 ESAVI/755/04.08/2010 80/2013/1
Veikko Lehti Oy Pori Veikko Lehti Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee ongelmajätevaraston ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 19.4.2013 ESAVI/753/04.08/2010 79/2013/1
Lassila & Tikanoja Oyj Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ongelmajätteitä käsittelevän laitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 17.4.2013 ESAVI/32/04.08/2012 77/2013/1
Lassila & Tikanoja Oyj Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden ajoneuvovarikon ja siirtokuormausaseman ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 17.4.2013 ESAVI/322/04.08/2011 78/2013/1
Fortum Power and Heatr Oy Espoo Päätös Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaista toiminnan olennaista muuttamista koskevasta hakemuksesta, joka koskee Suomenojan voimalaitoksen toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 15.4.2013 ESAVI/310/04.08/2011 76/2013/1
Pekka ja Anne Takala Kärkölä Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Ilola RN:o 6:12 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista 12.4.2013 ESAVI/252/04.08/2012 74/2013/1
Lavian kunta Lavia Lavian kunnan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee SE-romun, tietokoneiden sekä kylmälaitteiden väliaikaista varastointia ja pienimuotoista uudelleenkäyttöön kunnostamista ja metalliromun vastaanottoa tekevän laitoksen toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta 11.4.2013 ESAVI/236/04.08/2012 75/2013/1
Kuusakoski Oy Heinolan tehtaat Heinola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Heinolan tehtaan pyrolyysikäsittelykapasiteetin kartoitusta ja käsittelyaikojen optimointia 5.4.2013 ESAVI/299/04.08/2012 73/2013/1
Jujo Thermal Oy Eura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Jujo Thermal Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 3.4.2013 ESAVI/118/04.08/2012 71/2013/1
Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan tehdas Eura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 3.4.2013 ESAVI/119/04.08/2012 72/2013/1
Rauman Voima Oy Rauma Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus Rauman Voima Oy:n Rauman voimalaitoksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ympäristölupapäätöksessä (nro 4/2013/1, 4.1.2013) määrättyjä päästörajoja sekä jätevesien käsittelyä koskevia ja muita toiminnalle keskeisiä määräyksiä noudattaen 2.4.2013 ESAVI/35/04.08/2013 69/2013/1
Työyhteenliittymä Pulteri Pyhtää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, jossa pyydetään lupaa asfalttiaseman tuotantomäärien, murskauksen ja toiminta-aikojen muuttamiseen vuosina 2013ja 2014Kysymys on olemassa olevan toiminnan oleellisesta muuttamisesta 28.3.2013 ESAVI/201/04.08/2012 66/2013/1
Sibelco Nordic oy Ab Kemiönsaari Sibelco Nordic Oy Ab:n Kemiön maasälpälaitoksen ympäristölupapäätöksen (Nro 55/2007/2), Dnro LSY-2006-Y-299) lupamääräysten 8 ja 64 edellyttämät selvitykset 28.3.2013 ESAVI/242/04.08/2012 67/2013/1
Iittala Group Oy Ab Hämeenlinna Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Iittalan Lasitehtaan toiminnan olennaista muuttamista raaka-aineseosten valmistamisella 28.3.2013 ESAVI/161/04.08/2012 68/2013/1
Maatalousyhtymä Österlund Thomas ja Magnus Raasepori Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Herrgård RN:o 2:8 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista 28.3.2013 ESAVI/70/04.08/2012 70/2013/1
Turvetuotanto Pitkänen Oy Pöytyä Isorahkan turvetuotannon ympärsitölupa 26.3.2013 ESAVI/276/04.08/2011 70/2013/2
Päivi Pakarainen Hämeenlinna Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista  26.3.2013 ESAVI/234/04.08/2012 65/2013/1
Kari ja Minna Isotalo Oripää Kari ja Minna Isotalon ympäristönsuojelulain 35§:n mukainen ympäristölupahakemus 25.3.2013 ESAVI/72/04.08/2010 63/2013/1
Oy Scanweb Ab Kouvola Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115§:n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen A 1062, Dnro KAS-2004-Y-539-111 lupamääräystä 1, jonka määräaikoja on muutettu päätöksellä A 1043, Dnro KAS-2009-Y-114-11 25.3.2013 ESAVI/274/04.08/2012 64/2013/1
Lohjan kaupunki, Vesi- ja viemärilaitos Lohja Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 22.3.2013 ESAVI/8/04.08/2010 67/2013/2
Lohjan kaupunki, Vesi- ja viemärilaitos Lohja Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 22.3.2013 ESAVI/444/04.08/2010 68/2013/2
Marianne ja Marko Mänki Jokioinen Marianne ja Marko Mänkin ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus 22.3.2013 ESAVI/91/04.08/2012 62/2013/1
Maatalousyhtymä Onnila Martti, Turo ja Ulla Lapinjärvi Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee tilalla Kuha RN:o 15:18 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajennusta 22.3.2013 ESAVI/175/04.08/2012 60/2013/1
JR-Osa Oy Nurmijärvi Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta 20.3.2013 ESAVI/387/04.08/2010 61/2013/1
Nurmijärven kunta Nurmijärvi Klaukkalan keskusjätevedenpuhdistamon ympäristöluvan (nro 20/2002/1) lupamääräysten tarkistaminen 19.3.2013 ESAVI/286/04.08/2010 62/2013/2
Vapo Oy Riihimäki Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisen lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä Sammalistonsuon turvetuotantoalueelle rakennettavan kentän rakenteessa sekä kentällä harjoitettavan puuperääisen polttoaineen käsittely- ja varastointitoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen 18.3.2013 ESAVI/140/04.08/2011 57/2013/1
Kalle Korvenoja, Jussi Korvenoja ja Maarit Korvenoja MTY Korvenoja Forssa Kiinteistöllä Korvenoja RN:o 26:1 sijaitsevan sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus 18.3.2013 ESAVI/134/04.08/2011 58/2013/1
Suomen Hyötykeskus Oy Porvoo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee jätepaperin, pahvin, kartongin ja muovin vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia. Sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 18.3.2013 ESAVI/93/04.08/2012 59/2013/1
Soraliike Erik Winqvist Ky Tuusula Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-suomen aluehallintoviraston 9.1.2012 antaman päätöksen Nro 4/2012/1 (Dnro ESAVI/163/04.08/2011) lupamääräyksessä 20. edellytetty selvitys 15.3.2013 ESAVI/243/04.08/2012 56/2013/1
RMS Ympäristöpalvelut Oy Hyvinkää Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamiseksi 14.3.2013 ESAVI/78/04.08/2011 55/2013/1
Oy Forcit Ab Hanko Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten tarkistamista 13.3.2013 ESAVI/607/04.08/2010 54/2013/1
MP-IT Computers Oy Helsinki Päätös MP-IT Computers Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä 12.3.2013 ESAVI/85/04.08/2012 52/2013/1
Työ & Toiminta ry Hyvinkää Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Työ & Toiminta ry:n Hyvinkään jätteenkäsittelytoimintojen siirtämistä osoitteeseen Kivikonkierto 15, Hyvinkää. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta 12.3.2013 ESAVI/180/04.08/2012 53/2013/1
Vantaan Energia Oy Vantaa Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 11.3.2013 ESAVI/90/04.08/2012 51/2013/1
Vapo Oy Honkajoki Lakkikeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 7.3.2013 ESAVI/157/04.08/2011 45/2012/2
Vapo Oy Forssa Letonsuon turvetuotannon ympäristölupa 7.3.2013 ESAVI/203/04.08/2011 48/2013/2
J. Syrjänen Oy Forssa Ympäristönsuojelulain 61 § mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee uuden jätelaadun hyötykäyttökelpoisuuden testaamista 7.3.2013 ESAVI/25/04.08/2013 50/2013/1
Mannerlohi Oy Uusikaupunki Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä  1.3.2013 ESAVI/51/04.08/2011 41/2013/2
Automaalaamo Jyrki Latvala Ky Forssa Päätös Automaalaamo Jyrki Latvala Ky:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta 1.3.2013 ESAVI/271/04.08/2011 49/2013/1
Pertti ja Raila Pukaralammi Honkajoki Kalanpoikasten kasvattaminen maa-altaissa Pukaran kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Pukaralammi RN:o 1:14 ja veden johtaminen kalanviljelylaitokselle 28.2.2013 ESAVI/672/04.08/2010 40/2013/2
Nina ja Kim Wickström Sipoo Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen hakemus, joka koskee Kim ja Nina Wickströmin eläinsuojan toiminnan laajentamista 28.2.2013 ESAVI/9/04.08/2012 47/2013/1
Kuusakoski Oy Heinolan tehtaat Heinola Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätemateriaalien tuotteistamista polttoaineeksi 27.2.2013 ESAVI/263/04.08/2012 48/2013/1
Hannele ja Jukka Tirronen Pyhtää Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan toimintaa 26.2.2013 ESAVI/181/04.08/2012 46/2013/1
Rudus Oy Hollola Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee kierrätyskiviaineksen käsittelyä sekä kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta Okeroisten toiminta-alueella 22.2.2013 ESAVI/630/04.08/2010 45/2013/1
Pensarin Taimen Oy Parainen Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Gulskärin länsipuolella ja kalojen talvisäilytys Svinön koillispuolella 19.2.2013 ESAVI/115/04.08/2012 25/2013/2
Suomen Hyötykeskus Oy Helsinki 1) Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta (dnro ESAVI/173/04.08/2012), joka koskee Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta2) Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta (dnro ESAVI/174/04.08/2012), joka koskee rakennusjätteen käsittelytoimintaa Viikissä sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 18.2.2013 ESAVI/173/04.08/2012
ESAVI/174/04.08/2012
40-41/2013/1
Oitin Valu Oy Hausjärvi Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oitin Valu Oy:n kaatopaikan sulkemista 18.2.2013 ESAVI/221/04.08/2010 43/2013/1
Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky Lohja Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky:n ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 18.2.2013 ESAVI/10/04.08/2012 44/2013/1
Maatalousyhtymä Vahviala Heikki ja Mikko Lappeenranta Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nuorkarjan välikasvattamotoiminnan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 15.2.2013 ESAVI/218/04.08/2012 39/2013/1
Kati Saarinen Hyvinkää Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista 15.2.2013 ESAVI/182/04.08/2012 42/2013/1
Heikki Laiho Oy Pori Heikki Laiho Oy:n Noormarkun valimon toimintaa koskeva ympäristölupahakemus 14.2.2013 ESAVI/47/04.08/2011 38/2013/1
Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Huittisten, Punkalaitumen ja Sastamalan jätevesien yhteiskäsittelyä Pappilanniemen saneerattavalla jätevedenpuhdistamolla 14.2.2013 ESAVI/643/04.08/2010 16/2013/2
Kara-Turve Oy Marttila Kaurastenrahkan turvetuotannon ympäristölupa 14.2.2013 ESAVI/202/04.08/2011 18/2013/2
Kokemäen kaupunki / Kokemäen Vesihuolto Oy Kokemäki Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus Kokemäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi 13.2.2013 ESAVI/213/04.08/2011 14/2013/2
Maatalousyhtymä Inkinen Heikki ja Simo Ruokolahti Naudanlihantuotanto ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa 12.2.2013 ESAVI/203/04.08/2012 37/2013/1
Helsingin Energia Helsinki Hakemus puupellettien koeluonteista polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella koskevasta ilmoituksesta annetun päätöksen Nro 157/2012/1, 4.10.2012 muuttamiseksi poltettavan pellettimäärän osalta 11.2.2013 ESAVI/17/04.08/2013 32/2013/1
Ekokem Oy Ab Riihimäki Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee hiomatuotejätteen koepolttoa modifioidussa tutkimusreaktorissa 11.2.2013 ESAVI/14/04.08/2013 35/2013/1
Aurajoki Oy Aura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Aurajoki Oy:n kuumasinkityslaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 11.2.2013 ESAVI/49/04.08/2012

36/2013/1

Liite_2
 

Satakierto Oy Köyliö Satakierto Oy:n hakemus, joka koskee Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Hallavaaran jätekeskuksen toimintaan myöntämän ympäristöluvan lupamääräyksen numero 19 muuttamista 8.2.2013 ESAVI/153/04.08/2011 31/2013/1
Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy Rauma Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Sorrinsuon jätteiden lajittelulaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä päätöksen noudattamista muutoksenhausta huolimatta 8.2.2013 ESAVI/754/04.08/2010 33/2013/1
Veikko Lehti Oy Pori Veikko Lehti Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Hangassuon jätteiden lajitteluaseman toiminnan olennaista muuttamista sekä päätöksen noudattamista muutoksenhausta huolimatta 8.2.2013 ESAVI/756/04.08/2010 34/2013/1
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Turku Valvontaviranomaisen hakemus Lassila & Tikanoja Oyj:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamiseksi 7.2.2013 ESAVI/176/04.08/2011 27/2013/1
Esko Salomaa Kärkölä Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus, jonka käsittelyyn sisältyy myös eläinsuojan eläinmäärän lisääminen 7.2.2013 ESAVI/297/04.08/2011 28/2013/1
Heikki Ojala Orimattila Päätös ympäristölupahakemuksesta, joka koskee eläinsuojatoimintaan annetun ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista 7.2.2013 ESAVI/6/04.08/2012 29/2013/1
Kotkan kaupunki Kotka Päätös Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolietteen kompostointitoiminnan lopettamisesta ja toimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta sekä toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista 7.2.2013 ESAVI/2/04.08/2011 30/2013/1
Katriina Mattila Kokemäki Katriina Mattilan ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 60 000 broilerin kasvattamon laajentamista 125 000 broilerin kasvattamoksi 6.2.2013 ESAVI/111/04.08/2012 26/2013/1
Heinolan Autopurkaamo Oy Heinola Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa 5.2.2013 ESAVI/41/04.08/2011 23/2013/1
Ekokem-Palvelu Oy Hausjärvi Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston koeluonteisesta toiminnasta 20.2.2012 antaman päätöksen Nro 32/2012/1 määräajan jatkamista 5.2.2013 ESAVI/270/04.08/2012 24/2013/1
Nordkalk Oy Ab Parainen Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspolttoaineen rinnakkaispolttoa kalkkiuunissa 5.2.2013 ESAVI/288/04.08/2012 25/2013/1
Rudus Oy Kaarina Kalliokiviaineksen louhinta ja puhtaiden ylijäämämaiden läjittäminen perustettavalla Mullimetsän maankaatopaikalla, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä kierrätyslouheen käsittely ja varastointi sekä asfalttiaseman toiminta Kaarinan Hadvalan kylässä 4.2.2013 ESAVI/163/04.08/2010 19/2013/1
NCC Roads Oy Hyvinkää Päätös kallion louhintaa, kiviainesten murskausta ja maa-ainesten hyödyntämistä meluvallien rakentamisessa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia 4.2.2013 ESAVI/124/04.08/2011 21/2013/1
Biovakka Suomi Oy Turku Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos 4.2.2013 ESAVI/235/04.08/2012 22/2013/1
Stora Enso Oy Kouvola Ympäristölain mukainen hakemus, joka koskee Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaiden voimalaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta 1.2.2013 ESAVI/19/04.08/2012 20/2013/1
Merivoimien materiaalilaitos Turku Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Pansion laivojen korjaustelakan ympäristölupapäätöksen lupamääräyksissä asetettujen määräaikojen jatkamista 1.2.2013 ESAVI/106/04.08/2012 18/2013/1
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Kirkkonummi Hakemus Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n koeluonteista toimintaa koskevassa päätöksessä nro 114/2012/1, 28.6.2012 hyväksytyn toiminnan määräajan jatkamiseksi 1.2.2013 ESAVI/6/04.08/2013 16/2013/1
Oy Harkka-Yhtiöt Ab Raisio Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä 31.1.2013 ESAVI/35/04.08/2012 15/2013/1
Lemminkäinen Infra Oy Tuusula Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta 31.1.2013 ESAVI/26/04.08/2011 17/2013/1
Finnfoam Oy Salo Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Finnfoam Oy:n lämmöneristelevytuotantotoiminnan muuttamista 30.1.2013 ESAVI/18/04.08/2012 14/2013/1
Vapok Chemicals Logistics Finland Oy Kotka Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen ympäristöluvan muutoshakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 24.1.2013 ESAVI/160/04.08/2012 13/2013/1
JVP-Eura Oy Eura Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee JVP-Eura Oy:n yhdyskunta- ja teollisuusjätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamista ja ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista 23.1.2013 ESAVI/27/04.08/2011 11/2013/1
Palloilusäätiö / eerikkilän Urheiluopisto Tammela Eerikkilän urheiluopiston jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus. Kyseessä on ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistaminen 23.1.2013 ESAVI/326/04.08/2011 12/2013/1
Salo Seaport Oy Salo Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus 17.1.2013 ESAVI/83/04.08/2011 5/2013/1
Turun Seudun Jätehuolto Oy Raisio Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta 17.1.2013 1) ESAVI/501/04.08/2010
2) ESAVI/275/04.08/2011

1) 9/2013/1
2) 10/2013/1
9-10/2013/1
 

Lahti Energia Oy Lahti Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen toiminnan muuttamista 15.1.2013 ESAVI/158/04.08/2012 7/2013/1
Mikko Heikkinen Hausjärvi Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista 15.1.2013 ESAVI/84/04.08/2012 8/2013/1
Janne Mankamo Pukkila Eläinsuojatalouden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus 14.1.2013 ESAVI/725/04.08/2010 6/2013/1
Vapo Oy Kouvola Lakiasuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 11.1.2013 ESAVI/72/04.08/2012 2/2013/2
Satapossu Oy Huittinen Satapossu Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 3000 lihasian sikalan laajentamista 3000 lihasian ja 2200 vieroitetun porsaan sikalaksi 10.1.2013 ESAVI/17/04.08/2012 2/2013/1
Vakka-Suomen Voima Oy Uusikaupunki Vakka-Suomen Voima Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Uudenkaupungin energiantuotantolaitoksen toimintaa 4.1.2013 ESAVI/48/04.08/2012 3/2013/1
Rauman Voima Oy Rauma Rauman Voima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvan (nro 19/2004/1, 9.3.2004) lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus ja hakemus toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi  4.1.2013 ESAVI/52/04.08/2011 4/2013/1
Laitila Coating Oy Laitila Ympäristösuojelulain 61 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuparisten virtakiskojen pinnoittamista elektrolyyttisesti hopealla  3.1.2013 ESAVI/273/04.08/2012 1/2013/1

 


Uppdaterad