Hur man använder tillstånds- och informationstjänsten

Sök

Det är inte nödvändigt att skriva in sökvillkor. Om du inte anger sökvillkor blir resultatet en lista över samtliga ansökningar om tillstånd som finns i Tillståndsinformationstjänsten.

Du kan skriva in ett eller flera sökvillkor, till exempel ärende, kommun eller vatten- och miljötillståndsärenden för vilka beslut delgivits.
 

Avgränsa sökningen

 • Ingen avgränsning

Hämtar alla vatten- och miljötillståndsärenden som finns i informationstjänsten.

 • Vatten- och miljötillstånd som blivit anhängiga

  Hämtar de ärenden som kommit in men som ännu inte är delgivna till sakägarna.
 • Delgivna vatten- och miljötillståndsärenden

  Hämtar ärenden som delgetts och ärenden som man begärt utlåtanden om, men som ännu inte är beslutade.
   
 • Vatten- och miljötillståndsärenden för vilka beslut delgivits.

  Hämtar ärenden med meddelat beslut.
   

Tidsintervall

 • Tidsintervallet bör skrivas i formatet 1.1.2016–30.6.2016 eller 01.01.2016–30.06.2016.
 • Formatet 0101201430062014 avgränsar inte tidsintervallet utan resultatet blir samtliga ansökningar som finns i informationstjänsten.
 • Om du anger bara startdatum för tidsintervallet blir resultatet samtliga ansökningar från startdatumet till idag.
 • Om du anger bara ett slutdatum för tidsintervallet blir resultatet samtliga ansökningar som finns i systemet fram till det datumet.

Ärende

 • Du kan söka ärenden genom att skriva in bara början av ordet eller sökordet/en i grundform.
 • Ju exaktare du anger ärendet som ska hämtas, desto noggrannare avgränsad blir sökningen och antalet sökresultat blir färre.

Sökande

 • Du kan skriva in bara början på sökandens namn eller sökandens namn i grundform.
 • Mitä tarkemmin hakijan nimi kirjoitetaan, sitä tarkemmin haku rajautuu ja vähentää hakutuloksia.Ju exaktare du skriver in namnet på den sökande, desto noggrannare avgränsad blir sökningen och antalet sökresultat blir färre.         

Kommun

 • Du kan skriva in bara början på kommunens namn eller kommunens namn i grundform.
 • Ju exaktare du skriver in namnet på kommunen, desto noggrannare avgränsad blir sökningen och antalet sökresultat blir färre.
   

Tillbaka till början

 

Sökresultat och sortering av resultaten

Till exempel en sökning med sökvillkor 29.6.2016.

 • Avgränsa sökningen: Vatten- och miljötillståndsärenden för vilka beslut delgivits
 • Vapo

Sökresultatet blev 128 ansökningar.

I sökresultatet visas antalet träffar (Hakutulokset/Sökresultat: 128 träffar) och en lista i tabellform. 

Sökresultaten i tabellen kan sorteras/listas enligt datum eller i alfabetisk ordning genom att klicka på texten i rubrikraden. I exempelsökningen ovan är ansökningarna listade enligt namnet på kommunerna.

När du skriver in ett ord på den tomma raden under rubrikraden ser du ansökningar med ett ärende som börjar med de aktuella bokstäverna i sökresultatstabellen. Listningen fungerar på samma sätt i alla kolumner.  

Du kan hämta regionförvaltningsverksspecifika ärenden genom att skriva en förkortning av regionförvaltningsverkets finska namn i diarienummerkolumnen

RFV i Södra Finland = ESAVI
RFV i Östra Finland = ISAVI
RFV i Lappland = LAAVI
RFV i Sydvästra Finland = LSAVI
RFV i Västra och Inre Finland = LSSAVI
RFV i Norra Finland = PSAVI

Information om ärendets beslut, kungörelse och/eller ansökan kan laddas ner från länken Avaa/Öppna i sökresultattabellen.

 

Tillbaka till början

 

                                                                            

Uppdaterad

Genvägar