Tillstånds-Informationstjänst

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du vatten- och miljötillståndsärenden som handläggs hos regionförvaltningsverket och beslut som meddelats samt ansökningar som har delgetts och som man kan ge utlåtanden och synpunkter på.

Tillstånds- och informationstjänsten innehåller:

  • vatten- och miljötillståndsärenden som handläggs vid regionförvaltningsverket
  • delgivna vatten- och miljötillståndsärenden och deras kungörelsehandlingar
  • för de ärenden som ska kungöras sparas i tjänsten fr.o.m. 1.1.2015 kungörelserna om ansökningar, sammandragen av ansökningarna och de offentliga ansökningshandlingar som vi fått i elektronisk form
  • beslut och beslutshandlingar i vatten- och miljötillståndsärenden; fr.o.m. 19.6.2014
  • enskilda tillståndsansökningars ansökningsuppgifter samt utlåtanden och synpunkter

 Länken till Tillstånds-Informationtjänsten ->

Uppdaterad