Kungörelser, anmärkningar och utlåtanden i miljö- och vattenhushållningsärenden

Information om tillståndsärenden enligt vatten- och miljöskyddslagen ges genom kungörelse. Kungörelsen hålls till påseende på kommunens och det behandlande regionförvaltningsverkets (RFV) anslagstavlor minst 30 dagar. Vi meddelar om miljötillståndsansökningar och betydande vattentillståndsansökningar genom annonser i tidningarna och kungörelsen skickas till ägarna av mark- och vattenområden inom projektets influensområde.

I kungörelsen nämns var handlingarna finns till påseende och hur man ska gå till väga om man vill framställa en anmärkning mot en ansökan.

Anmärkning mot ansökan kan framställas dels av de personer vars rättighet eller intresse ärendet kan gälla (part). Andra än parterna har rätt att ge sin åsikt om ansökan. Om det inte finns något att anmärka på i ärendet behöver man inte göra något.

Utlåtande begärs av de myndigheter som bevakar allmänt intresse och andra behövliga myndigheter.

Kungörelser för vatten- och miljötillståndsansökningar hittas nu i Tillstånds-Informationtjänsten.

Länken till  Tillstånds-Informationtjänsten ->

Elektronisk blankett

Utlåtanden, anmärkningar och åsikter ombeds skickas till tillståndsmyndigheten via den elektroniska blanketten som öppnas på denna sida. Den elektroniska blanketten innehåller utförligare instruktioner om hur en anmärkning och åsikt ska skrivas. Det finns en länk till blanketten i det högra hörnet av denna sida.

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering, men obligatoriska uppgifter i blanketten är ärendets diarienummer samt den sökande som utlåtandet, anmärkningen och åsikten hänför sig till. Det är bra att ha uppgifterna tillgängliga, då man börjar fylla i blanketten. Det är inte möjligt att spara uppgifterna i blanketten, och man kan inte fortsätta att fylla i blanketten senare. Alla uppgifter ska fyllas i på samma gång. När blanketten är ifylld, skicka den genom att trycka på Skicka. Stäng-knappen stänger blanketten och tömmer uppgifter som skrivits i den. Efter att du tryckt på Skicka- eller Stäng-knappen går webbläsaren vidare till sidan Elektroniska tjänster. Genom att stänga Elektroniska tjänster-fönstret/fliken kommer du tillbaka till sidan för kungörelse och anmärkning.

När du har skickat blanketten får du snart ett meddelande till din e-post med blanketten som du fyllt i och skickat som bilaga. Du kan spara den som en verifikation över anmärkningen/utlåtandet/åsikten du skickat.

Uppdaterad