Regionalförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Författningarna innehåller bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd och i vilka fall ärendet sköts av RFV och i vilka fall av kommunens miljövårdsmyndighet.

Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsärenden inom vattenhushållningsprojekt regleras av vattenlagen.

Åtgärder som kräver vattentillstånd är bland annat vattentäkt för vattenverk, muddring och utfyllnad av vattenområden, brobygge över en allmän farled och byggande av vattenledningar, avlopp och kablar under en allmän farled.

Bland andra behöver flera industrianläggningar och avfallsfunktioner, torvtäkt, gruvverksamhet, djurstall och fiskodlingar miljötillstånd.

Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen behandlas vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland tillståndärenden i Lappland.
 

ELY-centralernas kundservicecentralen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen per telefon eller e-post:

  • 0295 020901 kundservice (mån.–fre. kl. 9–16)
  • e-post: kundservice.miljo@ely-centralen.fi

Kundservicecentralen för miljöfrågor inledde sin verksamhet i mars 2013. Inledningsvis ger centralen råd om de av ELY-centralernas uppgifter som rör övervakningen av vattenlagen och vattenvården samt svarar på allmänna frågor som rör miljön.

Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.

Samtalspriserna från en fast telefonanslutning är samma som lokalnätsavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobiltelefonavgiften (mta).

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela