Miljötillstånd

Illustrerande bild - Miljötillstånd

Regionalförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Författningarna innehåller bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd och i vilka fall ärendet sköts av RFV och i vilka fall av kommunens miljövårdsmyndighet.


Tillståndstjänsten för miljöärenden

I regionförvaltningens elektroniska e-tjänst kan man ansöka om vatten- och miljötillstånd av regionförvaltningsverken, som är de statliga tillståndsmyndigheterna.

Företag kan också ansöka om miljötillstånd i tjänsten Tillstånd och tillsyn, som är gemensam för flera myndigheter. Om det behövs flera tillstånd för projektet rekommenderar vi att företaget använder sig av den här tjänsten.

 


Verksamheter som hotar att förstöra miljön kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndsärenden inom vattenhushållningsprojekt regleras av vattenlagen.

Åtgärder som kräver vattentillstånd är bland annat vattentäkt för vattenverk, muddring och utfyllnad av vattenområden, brobygge över en allmän farled och byggande av vattenledningar, avlopp och kablar under en allmän farled.

Bland andra behöver flera industrianläggningar och avfallsfunktioner, torvtäkt, gruvverksamhet, djurstall och fiskodlingar miljötillstånd.

Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen behandlas vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland och RFV i Norra Finland tillståndärenden i Lappland.


Kundservicen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen för miljöfrågor per telefon, e-post eller i chatten:

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.


Meddelanden

Regional information

Ansvarsområdet för miljötillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland behandlar ärenden som gäller tillståndsansökningar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen i landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Kontaktuppgifter – Västra och Inre Finland

Direktör:  Tarja Savea-Nukala, tfn 0295 018 777
Miljötillstånd: enhetschef, miljöråd Christel Engman-Andtbacka, tfn 0295018746
Vattentillstånd: enhetschef, miljöråd Jari Tolppanen, tfn 0295018779

Växel:  0295 018 450
Fax: 06-317 4817

Personal inom ansvarsområdet för miljötillstånd:

Kontaktpersoner: ämnesord för tjänsten 16.10.2019 (pdf, 58 kt)

E-postadress: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad