Offentliga delgivningar

19.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 19 maj 2020 i ärendet ESAVI/14582/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 18 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i  Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 maj 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

19.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 maj 2020 i ärendet LSAVI/4682/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 18 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i  Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 maj 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna

19.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 19 maj 2020 i ärendet LSSAVI/7355/2020 meddelat ett beslut om förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 18 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i  Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett förbud enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats den 19 maj 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAnvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum | Besvärsanvisning | Kommunerna


13.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 13 maj 2020 i ärendet ESAVI/14048/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 12 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och det fria bildningsarbetet samt grundläggande utbildning för vuxna i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutAllmänna anvisningar om smittbekämpning för universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesinriktad utbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna inför avvecklingen av bestämmelserna om begränsningen av närundervisningen | Besvärsanvisning | Kommunerna

13.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 13 maj 2020 i ärendet LSAVI/4437/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 12 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och det fria bildningsarbetet samt grundläggande utbildning för vuxna i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutAllmänna anvisningar om smittbekämpning för universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesinriktad utbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna inför avvecklingen av bestämmelserna om begränsningen av närundervisningen | Besvärsanvisning | Kommunerna

13.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 13 maj 2020 i ärendet LSSAVI/7089/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och det fria bildningsarbetet samt grundläggande utbildning för vuxna i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslutAllmänna anvisningar om smittbekämpning för universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesinriktad utbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna inför avvecklingen av bestämmelserna om begränsningen av närundervisningen | Besvärsanvisning | Kommunerna


12.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 12 maj 2020 i ärendet ESAVI/13632/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i landskapet Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 12.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslutAnvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt
undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under
coronaepidemin
| Besvärsanvisning | Kommunerna

12.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 12 maj 2020 i ärendet LSAVI/4312/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 15, Åbo. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i landskapet Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 12.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslutAnvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt
undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under
coronaepidemin
| Besvärsanvisning | Kommunerna

12.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 maj 2020 i ärendet LSSAVI/6911/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00 – 16.15 till och med den 11 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 15, 65100 Vasa. Beslutet gäller ett föreläggande enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av lokaler för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i landskapet Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 12.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd samt
undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av undervisning och småbarnspedagogik under
coronaepidemin
| Besvärsanvisning | Kommunerna


8.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 8 maj 2020 i ärendet ESAVI/13631/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 7 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus. Beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller ett förbud mot offentliga tillställningar i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 8.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna

8.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 8 maj 2020 i ärendet LSAVI/4313/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 7 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 15, Åbo. Beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller ett förbud mot offentliga tillställningar i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 8.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut| Besvärsanvisning

8.5.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 8 maj 2020 i ärendet LSSAVI/6908/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende vardagar klockan 8.00–16.15 till och med den 7 juni 2020 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 15, 65100 Vasa. Beslutet enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller ett förbud mot offentliga tillställningar i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 8.5.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning | Kommunerna


 

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta