Offentliga delgivningar 

 

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 23 mars 2020 i ärendet ESAVI/ 9559/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlinkatu 15, Tavastehus. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet ESAVI/8995/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut | Besvärsanvisning| Kommunerna

 

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har den 23 mars 2020 i ärendet ISAVI/2323/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Maaherrankatu 16, S:t Michel. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet ISAVI/2213/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I LAPPLAND

Regionförvaltningsverket i Lappland har den 23 mars 2020 i ärendet LAAVI/489/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Lappland, Valtakatu 2, Rovaniemi. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapet Lappland. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet LAAVI/462/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 23 mars 2020 i ärendet LSAVI/2955/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 15, Åbo. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet LSAVI/2785/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut | Besvärsanvisning

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 23 mars 2020 i ärendet LSSAVI/5039/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 15, 65100 VASA. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet LSSAVI/4735/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut | Besvärsanvisning

 

23.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I NORRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har den 23 mars 2020 i ärendet PSAVI/2543/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med den 22 april 2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Linnankatu 3, Oulu. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland. Beslutet ersätter det beslut som regionförvaltningsverket den 17 mars meddelade i ärendet PSAVI/2396/2020.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats den 23 mars 2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 


17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 17.3.2020 i ärendet ESAVI/8995/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlinkatu 15, Tavastehus. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Egentliga Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Södra Finland Besväranvisning | Kommunförteckning

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 17.3.2020 i ärendet ESAVI/8999/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlinkatu 15, Tavastehus.  Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar offentliga tillställningar i landskapen Egentliga Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Södra Finland | Besväranvisning | Kommunförteckning

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har 17.3.2020 i ärendet ISAVI/2213/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Maaherrankatu 16, S:t Michel. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har 17.3.2020 i ärendet ISAVI/2214/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Maaherrankatu 16, S:t Michel. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar offentliga tillställningar i landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I LAPPLAND 

Regionförvaltningsverket i Lappland har 17.3.2020 i ärendet LAAVI/462/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Lappland, Valtakatu 2, Rovaniemi. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapet Lappland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I LAPPLAND 

Regionförvaltningsverket i Lappland har 17.3.2020 i ärendet LAAVI/463/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Lappland, Valtakatu 2, Rovaniemi. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapet Lappland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3.2020 i ärendet LSAVI/2785/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Sydvästra FinlandBesväranvisning | Kommunförteckning

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3.2020 i ärendet LSAVI/2788/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Sydvästra FinlandBesväranvisning | Kommunförteckning

 

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS FRAMLAGT VID REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 17.3.2020 i ärendet LSSAVI/4735/2020 om förbud enligt 58 § lagen om smittsamma sjukdomar finns framlagt till och med den 14.4.2020 vardagar kl. 8.00 -16.15 vid huvudverksamhetsstället i Vasa, adress Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbsida 17.3.2020. Delfående av detta beslut anses ha skett sju dagar från detta datum.

Beslut i västra och inre FinlandBesväranvisning | Kommunförteckning

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS FRAMLAGT VID REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 17.3.2020 i ärendet LSSAVI/4737/2020 om förbud enligt 58 § lagen om smittsamma sjukdomar finns framlagt till och med den 14.4.2020 vardagar kl. 8.00 -16.15 vid huvudverksamhetsstället i Vasa, adress Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller en föreskrift enligt 58 § lagen om smittsamma sjukdomar om förbud mot evenemang för allmänheten i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbsida 17.3.2020. Delfående av detta beslut anses ha skett sju dagar från detta datum.

Beslut i västra och inre FinlandBesväranvisningKommunförteckning

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I NORRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har 17.3.2020 i ärendet PSAVI/2396/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Linnankatu 3, Oulu. Beslutet baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller stängning av skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

17.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I NORRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har 17.3.2020 i ärendet PSAVI/2395/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Linnankatu 3, Oulu. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 17.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 13.3.2020 i ärendet ESAVI/8694/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlinkatu 15, Tavastehus. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kummenedalen och Södra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Södra Finland | Besväranvisning

 

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I ÖSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har 13.3.2020 i ärendet ISAVI/2144/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Maaherrankatu 16, S:t Michel. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I LAPPLAND 

Regionförvaltningsverket i Lappland har 13.3.2020 i ärendet LAAVI/444/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Lappland, Valtakatu 2, Rovaniemi. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapet Lappland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SYDVÄSTRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 13.3.2020 i ärendet LSAVI/2696/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslut i Sydvästra Finland | Besväranvisning

 

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS FRAMLAGT VID REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 13.3.2020 i ärendet LSSAVI/4565/2020 om förbud enligt 58 § lagen om smittsamma sjukdomar finns framlagt till och med den 14.4.2020 vardagar kl. 8.00 -16.15 vid huvudverksamhetsstället i Vasa, adress Wolffskavägen 35, 65100 Vasa. Beslutet gäller en föreskrift enligt 58 § lagen om smittsamma sjukdomar om förbud mot evenemang för allmänheten i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Detta meddelande har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbsida 13.3.2020. Delfående av detta beslut anses ha skett sju dagar från detta datum.

Beslut i Västra och Inre Finland | BesväranvisningKommunförteckning

 

13.3.2020

MEDDELANDE OM BESLUT SOM FINNS TILL PÅSEENDE HOS REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I NORRA FINLAND

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har 13.3.2020 i ärendet PSAVI/2320/2020 meddelat ett beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet finns till påseende till och med 14.4.2020 under vardagar klockan 8.00 – 16.15 hos Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Linnankatu 3, Oulu. Med beslutet förbjuder regionförvaltningsverket med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar publika evenemang i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.3.2020. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

 


6.3.2020

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 10.2.2020 fattat beslut i ett djurskyddsärende enligt djurskyddslagen (247/1996) (Dnr LSAVI/11239/05.14.03/2019). Beslutet gäller Eeva Tuulia Naperoinen. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut och handlingarna som rör ärendet finns till påseende för mottagaren till och med 13.4.2020 hos regionförvaltningsverket på adressen: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, 20810 Åbo.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 6.3.2020 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. Beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Åbo förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet.

(Delgivningen är till påseende till och med 13.4.2020.)

 

13.2.2020

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 2.12.2019 och 12.2.2019 fattat beslut i ärendet AVI/812 99 2019 170 som gällt serveringstillstånd för alkoholdrycker. Beslutet gäller det serveringstillstånd för alla alkoholdrycker som beviljats Toffes Sports Restaurant Naantali Oy (FO-nummer 2808904-3) den 4 maj 2017.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut med tillhörande handlingar finns till påseende till och med den 23 mars 2020 hos regionförvaltningsverket på adressen: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, 20810 Åbo.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.2.2020 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

(Delgivningen finns till påseende 29 dagar.)

Uppdaterad