Offentliga delgivningar 

13.2.2020

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 2.12.2019 och 12.2.2019 fattat beslut i ärendet AVI/812 99 2019 170 som gällt serveringstillstånd för alkoholdrycker. Beslutet gäller det serveringstillstånd för alla alkoholdrycker som beviljats Toffes Sports Restaurant Naantali Oy (FO-nummer 2808904-3) den 4 maj 2017.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut med tillhörande handlingar finns till påseende till och med den 23 mars 2020 hos regionförvaltningsverket på adressen: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, 20810 Åbo.

Detta meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 13.2.2020 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

(Delgivningen finns till påseende 29 dagar.)

Uppdaterad