Kontaktuppgifter

Uppe till höger, under knappenVäj region finns en karta där man hittar kontaktuppgifterna regionvis. De finns också till höger i listan Genvägar.

Regionförvaltningsverkens (RFV) e-postadresser till personalen: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen enbart fungerar med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.
 

Telefonsamtalets pris är den normala lokalnätverks- / mobilsamtalsavgiften.

Regionförvaltningsverkens telefonväxlar:

RFV i Södra Finland, telefonväxel: 0295 016 000
RFV i Östra Finland, telefonväxel: 0295 016 800
RFV i Sydvästra Finland, telefonväxel: 0295 018 000
RFV i Västra och Inre Finland, telefonväxel: 0295 018 450
RFV i Norra Finland, telefonväxel: 0295 017 500
RFV i Lappland, telefonväxel: 0295 017 300

Statens regionförvaltning i landskapet Åland sköts av Statens ämbetsverk på Åland, som leds av en landshövding. Verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland omfattar landskapet Åland och dess huvudsakliga verksamhetsställe är i Mariehamn.  Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har emellertid hand om ansvarsområdet arbetarskyddets uppgifter också i landskapet Åland.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela