› Tillbaka till den grafiska version

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
 

West-Ståhl Marianne Direktör 0295 018 623

 
Ahlroth Susanne   Överinspektör för bildningsväsendet
Bibliotek, fortbildning
0295 018 762
Bergholm Yvonne   Planerare
Fortbildningsadministration
0295 018 610
Bryggman Carola   Överinspektör för bildningsväsendet
Yrkesutbildning, vägledning
0295 018 612
Ekqvist Cecilia Planerare
Fortbildningsadministration, registreringsärenden
0295 016 451
Eriksson Malin  Överinspektör för bildningsväsendet
Småbarnspedagogik
0295 018 618
Karlsson Oskar Kommunikatör
Kommunikation och innehållsproduktion
0295 018 071
Loo Ann-Sofi Överinspektör för bildningsväsendet
Grundläggande utbildning,
basserviceutvärdering
0295 018 810
Mäkelä Michael Överinspektör för bildningsväsendet
Säkerhet, vägledning
0295 018 616
Storfors Staffan  Planerare
Förvaltning
0295 018 811
Sundell Thomas Jurist
Rättsskydd, säkerhet
0295 018 620
Widell Disa   Överinspektör för bildningsväsendet
Gymnasier, vägledning, fortbildning
0295 018 621
Åman Fredrik   IKT-pedagog
Fortbildning och innehållsproduktion
0295 018 619

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi eller svenskaenheten@avi.fi
Webbplats: www.avi.fi/svenskaenheten
Följ oss på Facebook

Personsökning (på finska)

Registraturen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Svenska enheten för bildningsväsendet
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
Tfn
+358 (0)295 016 588 (registraturen)
+358 (0)295 018 450 (växeln)
E-post
kirjaamo.lansi@avi.fi
registratur.vastra@rfv.fi

Båda e-postadresserna går till registraturen


Besöksadress

Helsingfors
Bangårdsvägen 9, PB 110, 00521 Helsingfors

Vasa
Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

Åbo
Självständighetsplan 2, PB 22, 20801 Åbo

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta