Kontaktuppgifter

Uppe till höger, under knappen Väj region finns en karta där man hittar kontaktuppgifterna regionvis. De finns också till höger i listan Genvägar.

Regionförvaltningsverkens (RFV) e-postadresser till registratorskontor:

RFV i Södra Finland: registratur.sodra(at)rfv.fi
RFV i Östra Finland: registratur.ita(at)rfv.fi
RFV i Sydvästra Finland: registratur.sydvastra(at)rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland: registratur.vastra(at)rfv.fi
RFV i Norra Finland: registratur.pohjois(at)rfv.fi
RFV i Lappland: registratur.lappi(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverkens (RFV) e-postadresser till personalen: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd den officiella administrativa e-postadressen och kundrådgivning. Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen enbart fungerar med nedan angivna adress. Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.
 

Telefonsamtalets pris är den normala lokalnätverks- / mobilsamtalsavgiften.

Regionförvaltningsverkens telefonväxlar:

RFV i Södra Finland, telefonväxel: 0295 016 000
RFV i Östra Finland, telefonväxel: 0295 016 800
RFV i Sydvästra Finland, telefonväxel: 0295 018 000
RFV i Västra och Inre Finland, telefonväxel: 0295 018 450
RFV i Norra Finland, telefonväxel: 0295 017 500
RFV i Lappland, telefonväxel: 0295 017 300
 

Kommunikationsenhetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverkets kommunikationsenhet betjänar redaktionerna vardagar kl. 9–16, på e-postadressen viestinta@avi.fi

De regionala kommunikationscheferna ger också service:

  • Tanja Railo, Sydvästra Finland, tfn 0295 016 552
  • Alpo Merilä, Norra Finland tfn. 0295017530
  • Auli Posti, Östra Finland, tfn 0295 016 854
  • Annette Rinne, Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 492
  • Johanna Koskela, Södra Finland, tfn 0295 016 131

Arbetarskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

e-post tyosuojelu.viestinta(at)avi.fi

Statens regionförvaltning i landskapet Åland sköts av Statens ämbetsverk på Åland, som leds av en landshövding. Verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland omfattar landskapet Åland och dess huvudsakliga verksamhetsställe är i Mariehamn.  Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har emellertid hand om ansvarsområdet arbetarskyddets uppgifter också i landskapet Åland.

Uppdaterad