Verkets ledning - Sydvästra Finland

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Överdirektör Mikael Luukanen, tel. 0295 018 092

Överdirektörens sekreterare Pirjo Ojanen,tel. 0295 018 052

 

Ansvarsområdenas ledning

Basservicen, rättsskyddet och tillstånden: Heikki Mäki, tel. 0295 018 094

Arbetarskyddet: Riitta Sulameri, tel. 0295 018 168

Undervisnings- och kulturväsendet: Esko Lukkarinen, tel. 0295 018 089

Räddningsväsendet och beredskapen: Ilkka Horelli, tel. 0295 018 061

 

Kommunikation

Kommunikationschef Tanja Railo, tel. 0295 016 552, viestinta(at)avi.fi

 

Uppdaterad