Verkets ledning

Överdirektör  Kaisa Ainasoja, tel. 0295 017 345
sekretetare Leila Honkala , tel. 0295 017 347

Direktörer för ansvarsområdena

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet:
direktör Elisa Suutala, tel. 0295 017 385*
ledningens sekreterare  Marketta Enbuska, tel. 0295 017 380

Ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden:
direktör Kristiina Poikajärvi, tel. 0295 017 375
ledningens sekreterare Anneli Röytiö, tel. 0295 017 360

Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen:
direktör Jari Aalto, tel. 0295 017 356
avdelningssekreterare Raija Sarén, tel. 0295 017 359

Kommunikation
kommunikationschef Päivi Kaikkonen, tel. 0295 017 348
viestinta(at)avi.fi

Uppdaterad