Kommunikation

I kommunikations- och informationsfrågor kan du ta kontakt med regionförvaltningsverkens riksomfattande kommunikationsenhet eller direkt med kommunikationschefen i din egen region.

Kommunikationsenheten ansvarar för regionförvaltningsverkens interna och externa kommunikation och utvecklingen av den i samarbete med den övriga arbetsgemenskapen. Enheten publicerar pressmeddelanden som berör verksamheten, gör broschyrer om ärenden som är viktiga för medborgarna, upprätthåller ämbetsverkets interna och externa webbsidor och sociala medier.

Medietjänsten

Om du representerar  media kan kommunikationsenheten hjälpa till om du behöver bakgrundsuppgifter eller bildmaterial som berör ämbetsverkets verksamhet eller vill ordna en intervju. Regionförvaltningsverkens kommunikationsenhet betjänar medierna vardagar kl. 9-16. e-post: viestinta(at)avi.fi

Du kan också kontakta de regionala kommunikationscheferna:

Paula Grönlund, Sydvästra Finland, tfn 0295 018 034
Annette Rinne, Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 492
Auli Posti, Östra Finland, tfn 0295 016 854
Alpo Merilä, Norra Finland,  tfn 0295 017 530
Päivi Välimäki, Södra Finland, tfn 0295 016 131
Päivi Kaikkonen, Lappland, tfn 0295 017 348

Enhetschef
Jaana Lehtovirta, tfn 0295 016 404

Arbetarskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Stödenheten för arbetarskyddets ansvarsområden servicenummer för medier 0295 018 546, e-post tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.

Uppdaterad