Kommunikation

I kommunikations- och informationsfrågor kan du ta kontakt med regionförvaltningsverkens riksomfattande kommunikationsenhet eller direkt med kommunikationschefen i din egen region.

Kommunikationsenheten ansvarar för regionförvaltningsverkens interna och externa kommunikation och utvecklingen av den i samarbete med den övriga arbetsgemenskapen. Enheten publicerar pressmeddelanden som berör verksamheten, gör broschyrer om ärenden som är viktiga för medborgarna, upprätthåller ämbetsverkets interna och externa webbsidor och sociala medier.

Medietjänsten

Om du representerar  media kan kommunikationsenheten hjälpa till om du behöver bakgrundsuppgifter eller bildmaterial som berör ämbetsverkets verksamhet eller vill ordna en intervju. Regionförvaltningsverkens kommunikationsenhet betjänar medierna vardagar kl. 9-16. e-post: viestinta(at)avi.fi

Du kan också kontakta de regionala kommunikationscheferna:

Lappland, Päivi Kaikkonen, tfn 0295 017 348
Norra Finland, Alpo Merilä, tfn 0295 017 530
Södra Finland, Johanna Koskela, tfn 0295 016 131
Sydvästra Finland, Tanja Railo, tfn 0295 016 552
Västra och Inre Finland, Annette Rinne, tfn 0295 018 492
Östra Finland Auli Posti, tfn 0295 016 854

Arbetarskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Stödenheten för arbetarskyddets ansvarsområden servicenummer för medier 0295 018 546, e-post tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.

Uppdaterad