Beslut om vattentillstånd

Besluten är offentliga. Webbtjänsten innehåller inte information om besvär eller om avgjorda ersättnings- och förvaltningstvångsärenden. Man kan fråga om dem hos registraturerna vid regionförvaltningsverken.

Du hittar besluten om vattentillstånd från året 2014 och härefter i Tillstånds-Informationtjänsten

Besluten om miljötillstånd 2010-2013  i de olika verken hittar du genom att välja område på kartan uppe till höger på sidan.

Uppdaterad

Oikopolut

Vesi- ja ympäristölupa-asiat, jotka ovat vireillä, annettu tiedoksi ja ne joista annettu päätös sekä päätösasiakirjat.

muualla verkossa