› Tillbaka till den grafiska version

Småbarnspedagogik

"Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas."

2 § i lagen om småbarnspedagogik (2018/540)

 

Vårdnadshavare

 • Ditt barn har rätt till heldagsvård då du

  • arbetar eller studerar på heltid
  • är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete.
 • Ditt barn har rätt till småbarnspedagogik enligt vårdbehov ifall du är
  • deltidsanställd
  • tillfälligt anställda
  • deltar i sysselsättningsfrämjande service
  • rehabilitering eller av någon annan motsvarande anledning
 • Ditt barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik åtminstone 20h/vecka
 • Ditt barn har rätt till småbarnspedagogik på sitt modersmål ifall det är svenska, finska eller samiska
 • Du kan vända dig till regionförvaltningsverket för att anmäla misstankar om fel som har gjorts i myndigheters verksamhet eller lagstridiga förfaringssätt hos myndigheter. Mer information under fliken förvaltningsklagan.

 

Personal inom småbarnspedagogik

Producent av privat småbarnspedagogik

 • lämnar in en anmälan till kommunen innan verksamheten inleds
 • meddelar kommunen ifall ansvarspersonen för enheten byts eller verksamheten förändras
 • bedriver lagenlig verksamhet utgående från grunderna för planen för småbarnspedagogik
 • mer information om registreringen av privata småbarnspedagogiska tjänster här

Kommunen

 • är skyldig att erbjuda plats inom småbarnspedagogik som motsvarar det som beskrivs i lagen om småbarnspedagogik
 • ska erbjuda småbarnspedagogik på barnets modersmål ifall det är svenska, finska eller samiska
 • ska utforma lokala planer för småbarnspedagogiken utgående från grunderna för planen för småbarnspedagogik
 • fungerar som tillsynsmyndighet i förhållande till de privata producenterna av småbarnspedagogik
   

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkig småbarnspedagogik

Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618
e-post: forman.efternamn(a)avi.fi

 

För att se kontaktpersonerna inom småbarnspedagogik i din egen region ska du välja region uppe till höger under Välj region.

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad