› Tillbaka till den grafiska version

Småbarnspedagogik

"Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas."

2 § i lagen om småbarnspedagogik (2018/540)

 

Vårdnadshavare

 • Ditt barn har rätt till heldagsvård då du

  • arbetar eller studerar på heltid
  • är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete.
 • Ditt barn har rätt till småbarnspedagogik enligt vårdbehov ifall du är
  • deltidsanställd
  • tillfälligt anställda
  • deltar i sysselsättningsfrämjande service
  • rehabilitering eller av någon annan motsvarande anledning
 • Ditt barn har subjektiv rätt till småbarnspedagogik åtminstone 20h/vecka
 • Ditt barn har rätt till småbarnspedagogik på sitt modersmål ifall det är svenska, finska eller samiska
 • Du kan vända dig till regionförvaltningsverket för att anmäla misstankar om fel som har gjorts i myndigheters verksamhet eller lagstridiga förfaringssätt hos myndigheter. Mer information under fliken förvaltningsklagan.

 

Personal inom småbarnspedagogik

Producent av privat småbarnspedagogik

 • lämnar in en anmälan till kommunen innan verksamheten inleds
 • meddelar kommunen ifall ansvarspersonen för enheten byts eller verksamheten förändras
 • bedriver lagenlig verksamhet utgående från grunderna för planen för småbarnspedagogik
 • mer information om registreringen av privata småbarnspedagogiska tjänster här

Kommunen

 • är skyldig att erbjuda plats inom småbarnspedagogik som motsvarar det som beskrivs i lagen om småbarnspedagogik
 • ska erbjuda småbarnspedagogik på barnets modersmål ifall det är svenska, finska eller samiska
 • ska utforma lokala planer för småbarnspedagogiken utgående från grunderna för planen för småbarnspedagogik
 • fungerar som tillsynsmyndighet i förhållande till de privata producenterna av småbarnspedagogik
   

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkig småbarnspedagogik

Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618
e-post: forman.efternamn(a)avi.fi

 

För att se kontaktpersonerna inom småbarnspedagogik i din egen region ska du välja region uppe till höger under Välj region.

Regional information

Varhaiskasvatusasioita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

Opetustoimen ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814

Opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

Varhaiskasvatuksen koulutuksista ja tapahtumista löytyy tietoa Opetus- ja kulttuuritoimen koulutuskalenterista, joka löytyy kohdasta:

https://www.avi.fi/web/avi/koulutukset-ja-tapahtumat

 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet sköter de uppgifter som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från 1.8.2015.

överinspektör Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618

E-post: fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad