Beredskapsutbildning

Regionförvaltningsverket (RFV) deltar i värvningen av studerande för beredskapsutbildningen som ordnas av Räddningsinstitutet samt i arrangemang och genomförande av utbildning som ordnas utanför institutet.

Beredskapsutbildning ordnas både som frivillig och så kallad obligatorisk utbildning. Inrikesministeriet och RFV kan enligt 67 § i räddningslagen förordna ledningen och annan specialpersonal inom befolkningsskyddet att högst tio dygn om året delta i obligatorisk utbildning.

 

Uppdaterad