Beredskap

Regionförvaltningsverkets (RFV:s) beredskapsuppgifter är tudelade. RFV samordnar beredskapen inom regionen och sköter även de beredskapsuppgifter som verket har anvisats, varav de viktigaste är:

  • verkets beredskapsplaneringsuppgifter
  • utrustande av utrymmen för ledningen och upprätthållande av nödvändiga signalförbindelser
  • inrättande av en lägescentral som gör upp en regional lägesbild enligt vad som förutsätts i situationen.

RFV stöder de behöriga myndigheterna vid myndighetsledda evenemang med anknytning till säkerheten och samordnar vid behov deras verksamhet.

Uppdaterad