Befrielse från kravet på bete

Mjölkkor och kvigor som huvudsakligen föds upp för mjölkproduktion, och hålls kedjade, måste enligt Finlands djurskyddsförfattningar under tiden 1.5 – 30.9 under minst 60 dagars tid släppas ut på bete eller ett tas till ett ändamålsenligt utrymme där de har utrymme att röra på sig.

Regionförvaltningsverket kan bevilja befrielser från kraven på tillgång till bete eller utrymme för att ströva i, om produktionsgården inte har i sitt förfogande passligt bete eller om det inte går med rimlighet att ordna utrymme som lämpar sig för strövande eller om kraven är på grund av trafiken, terrängen eller avståndet orimliga. Befrielse beviljas för högst tre år åt gången och den återtas om förutsättningarna för beviljandet av befrielsen upphör.

Befrielse från kravet på bete

Läs mer Återställa
Uppdaterad

Oikopolut