Tillsyn och anmälningar

Regionförvaltningsverket övervakar förmedlingsrörelsernas verksamhet. Förmedlingsrörelserna ska följa föreskrifterna om marknadsföring och god förmedlingssed i sin egen marknadsföring.

Regionförvaltningsverket övervakar lagenligheten i förmedlingsrörelsens verksamhet bland annat genom att behandla anmälningar om rörelsernas verksamhet, göra inspektionsbesök i rörelserna och övervaka rörelsernas marknadsföringsannonsering. Regionförvaltningsverket kan till följd av försummelse förelägga förmedlingsrörelsen en administrativ påföljd (varning eller verksamhetsförbud för viss tid).

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela